Великобритания

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Обща информация
Правителство
Монархия
Парламент
Премиер
Кабинет
Кабинет (RIU)
Кабинет (PIU)
Кабинет (CITU)
Обслужване
Социална комисия
Комисия за жените
Кабинет (PPU)
Информация и комуникация (GICS)
Контрол по транспорта (GCDA)
Кабинет (PCO)
Електронни съобщения
Информационна служба (COI)
Канцеларията на кралицата (HMSO)
Комитет по стандартите
Национална комисия за жените (WNC)
Култура, медия и спорт (DCMS)
Кралските паркове
Туристическа служба (BTA)
Комисия за радио
Лицензиране във футбола (FLA)
Британски филмов институт (BFI)
Английско наследство
Националните лотарии (NLCB)
Борд на игрите
Конните залагания (HBLB)
Съвет за музеи, архиви и библиотеки
Съвет по изкуствата на Англия
Филмов съвет
Съвет по занаятите
Английски спортен съвет (ESC)
Комисия по архитектура
Независима комисия за телевизия (ITC)
Британска филмова комисия (BFC)
Радио-стандарти
Комисия за исторически ръкописи
Национална комисия за лотария
Комисия за хилядолетието
Би Би Си (BBC)
Би Би Си Свят
Канал 4
Канал 4 Уелс
S4C
МО (MoD)
Британска армия
Кралска флота
Кралски въздушни сили (RAF)
Спомагателни въздушни сили
Стандартизация (DStan)
Финансиране на отбраната (DBA)
Възстановяване към въздушната отбрана (DARA)
Агенция за ветераните (VA)
Отбранителни служби (DE)
Централно управление на данните (CDMA)
Бюро по кодификация (uk NCB)
Износ, свързан с отбраната (DESO)
Снабдяването на армията (ABRO)
Лаборатория на отбраната (DSTL)
Метеорологична служба
Хидрографска служба (ukHO)
Департамент за образование
Стандарти в образованието (OFSTED)
Институт за учителите (TTA)
Комуникации и технологии в образованието (BECTA)
Квалификации и учебни програми (QCA)
Обучение на възрастни (ALI)
Обучение в строителната индустрия (CITB) Обучение в инженерната индустрия (ECITB)
Съвет по образование на Англия (GTC)
Финансиране на висшето образование в Англия (HEFCE)
Финансиране на следдипломното обучение (FEFC)
Околна среда, храни и селско стопанство (DEFRA)
Ветеринарна медицина (VMD)
Директорат по пестициди (PSD)
Агенция за селско стопанство
Агенция за околна среда
Ветеринарни лаборатории (VLA)
Рибна индустрия
Домашна растителна продукция (HGCA)
Пазара на Ковънт Гардън
Питейна вода (DWI)
Институт по ботаника (NIAB)
Централна научна лаборатория (CSL)
Околна среда, риба, водни култури (CEFAS)
Лондонпрес
Английска природа
Цветарство, овощарство и зеленчуци (HDC) Млечна индустрия (MDC) Картофен съвет (BPC)
Месата и животни (MLC)
Горска комисия
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Великобритания -- География --

Официално име: Обединено кралство Великобритания
Столица: Лондон
Езици: английски, уелски, шотландски
Валута: Лира стерлинг
Религии: англиканска, католическа, други
Население: 59 247 000
Територия: 241 600 кв. км.
Релеф: Релефът е предимно хълмист, с ниски гранитни планини. На изток и югоизток - равнинен. Главни реки са Севърн и Темза.
Великобритания включва Англия, Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и "зависими области" - Антигуа, Бермуди, Британски територии в Индийския океан, Гибралтар, Джърси, остров Мен, острови Питкерн, Света Елена, Южна Джорджия, Южни Сандвичеви острови и др.


Великобритания -- История --

През I хилядолетие пр. н. е. територията на Великобритания е населена от келтски племена (брити и др.). През I в. голяма част от страната е завоювана от Рим. През V-VII в. Британия е завоювана от северогерманските племена англи, сакси, юти и фризи, които образуват раннофеодални кралства. В 829 голяма част от страната се обединява в една държава – Англия. През 1066 тя е завладяна от нормандския херцог Вилхелм, който става английски крал под името Вилхелм I Завоевател (до 1087). Със създаването на парламента (1265) Англия се оформя като съсловна монархия. След Стогодишната война (1337-1453) английската корона загубва феодалните си владения във Франция. По време на войната класовата борба се засилва. Мощен протест срещу засилващата се феодална експлоатация е избухналото в 1381 селско възстание под ръководството на Уот Тайлър. След продължителна феодална междуособица – т. нар. Война между Червената и Бялата роза (1455-85), в Англия се установява династията на Тюдорите (1485-1603), при която се поставя началото на абсолютизма. През XV в. развитието на стоковопаричните отношения довежда до почти пълно премахване на крепостничеството. От XVI в. масов характер придобиват огражденията, които заедно с морската търговия и пиратството създават основа за първоначално натрупване на капитала. Борбата за морско господство с Испания завършва с победа на Англия. Абсолютната монархия на Стюартите (1603-49) и феодалният произвол спъват капиталистическото развитие на Англия. Английската буржоазна революция (1640-60) утвърждава капитализма и установява буржоазен строй в Англия. Възникват партиите виги и тори (по-късно – Либерална и Консервативна). През XVII и XVIII в. след успешни войни с Холандия и Франция Англия (от 1707 официалното й име е Великобритания) завладява Индия, Северна Америка, остров Малта, Цейлон, Капската колония и други. След Войната за независимост в Северна Америка (1775-83) от Великобритания се отделят 13 английски колонии. От 60-те години на XVIII в. в страната се поставя начало на промишлен преврат, който довежда до големи изменения в социалната структура на английското общество. В I половина на XIX в. Великобритания е вече типична капиталистическа държава, в края на XIX в. става най-голямата колониална империя, като завладява и Нова Зеландия, Бирма, Египет, Судан, Южна Африка и окончателно завоюва Индия. Великобритания води колониални войни против Китай (т. нар. “опиумни войни”) и Афганистан и участва в Кримската война (1853-56). В началото на XX в. Великобритания изгубва своя промишлен монопол и икономически изостава от САЩ и Германия. След Втората световна война, в която е страна-победител, Британската империя преживява криза, започва нейното разпадане – Индия, Бирма и много други английски колонии получават независимост. В периода 1945-51 страната се управлява от лейбъристкото правителство на Кл. Атли. Великобритания взема участие в осъществяването на плана “Маршал”. Тя е една от организаторките на НАТО (1949); предоставя на САЩ правото да създават военни бази на английска територия. Следващите правителства – на У. Чърчил (1951-55) и на А. Идън (1955-57), са консервативни. С дейното участие на Великобритания се сключват Парижките споразумения от 1954. В края на 50-те и началото на 60-те години във връзка с ускорения процес на разпадане на колониалната система значителна част от английските колонии, главно в Африка, стават независими държави. Консервативни правителства – на Х. Макмилан и на А. Дъглас-Хюм, управляват страната съответно в периода 1957-63 и 1963-64. Лейбъристкото правителство на Х. Уилсън (1964-70) се опитва да стабилизира английската икономика със социално непопулярни мерки. От юни 1970 е сформирано консервативно правителство с министър-председател Е. Хийт. Става член на ООН през 1945.

Великобритания -- Икономика --

Великобритания е една от икономически най-развитите страни. Има крупни монополи: "Шел", "Империал кемикъл къмпани индистриз", "Бритиш петролиъм", "Юнилевър" и др. В банковата сфера господства Английска банка и "Голямата петорка" банки. 70 процента от националния доход идват от промишлеността, търговията и транспорта. Преобладава тежката промишленост - машиностроене, корабостроене, самолетостроене, нефтена, военна, електродобивна, добив на въглища, черна, цветна металургия и др. Около 70 процента от земята се владее от лендлордовете, които я дават под аренда. Интензивно селско стопанство с месо-млечно животновъдство. Икономиката на Великобритания е четвъртата по големина в света и втората в Европейския съюз. Страната е основна международна търговска сила. Тя е съставена (по реда на техния принос) от икономиките на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия и осигурява висок жизнен стандарт. Това се дължи на факта, че е добре развита и разнообразна пазарна икономика с разрастващи се усуги, подобряващи социалното благосъстояние. Лондон се счита заедно с Ню Йорк за водещ международен финансов център. През 1979г., Британското правителство приватизира повечето държавни компании като "Бритиш стийл", "Бритиш еъруейз", "Бритиш телеком", "Бритиш коал", "Бритиш аероспейс", "Бритиш газ", въпреки че в някои от случаите правителството запазва златния дял в тези компании. Лейбъристкото правителство продължава политиката на приватизация на своя предшественик като освен това насърчава публично-частните съдружия (частична приватизация) в сфери като Националната Система за Контрол на Въздушния Трафик. Великобритания има големи резерви от въглища, природен газ и петрол; производството на енергия представлява 10% от БВП, един от най-високите дялове в сравнение с други промишлени страни. Благодарение на петрола от Северно море през 90те Великобритания става нетен износител на въглеводород и вторият по големина производител на петрол в Западна Европа след Норвгия. Около 80% от електричеството на Великобритания в момента се произвежда от изкопаеми горива. Страната е осмият в света производител на въглеродни емисии като произвежда около 2.3% от всички, добивани от изкопаемите горива. Селското стопанство е интензивно, високо механизирано и признато от европейските стандарти. То удовлетворява около 60% от нуждите от хранителни продукти, използвайки само 1% работна ръка и допринася за около 2% от БВП. Около 2/3 от производството е посветено на отглеждането на добитък, 1/3 на посеви. Основните култури са жито, eчемик, овес, картофи, захарно цвекло, плодове и зеленчуци. Добитъкът, който се отглежда са крави и овце. Великобритания е една от водещите риболовни страни. Производството продължава да запада прогресивно. През 60те и 70те по-голямата част от тежката индустрия е управлявана от правителството и не успява да отговори на световните пазари. Държавните индустрии са разпродадени и през 20 век повечето от тях са закрити, тъй като не могат да се конкурират. Секторът на услугите е преобладаващ сектор в икономиката на Великобритания. Лондон е най-големият световен финансов център, с финансови услуги разположени на 2 района ‘The City’ (Лондон-град) и Docklands. В ‘The City’ се намират Лондонската Стокова Борса, (акции и облигации), Лондонското Застрахователно Дружество и Британската Банка. The Docklands започват своето развитие през 80те и сега е дом на финансовото министерство както и на няколко важни финансови институции (като Barclays Bank и Citigroup). Има около 500 банки с офиси в ‘The City’ и Docklands. Туризмът е шестата по големина индустрия във Великобритания, допринасяйки 76000 милиона паунда за икономиката. В него са заети 1 800 000 човека на пълен работен ден – 6.1% от работещото население. Хазарта във Великобритания във всичките си форми представлява само малка част от икономиката. Тези, които са обложени, са казината и държавната лотария както и букмейкърите. Пазара на имоти на Великобритания прогресира през последните 7 години и в някои области цената на имотите се утроява за този период. Увеличението в цените се дължи на няколко причини – по-голям растеж, добре управлявана икономика, ниски лихвени проценти, многото имигранти от Източна Европа и ръста в инвестирането на имоти.

Великобритания -- Култура --

Във Великобритания се намират някои от водещите университети в света, сред които университетите в Кеймбридж, Оксфорд и Лонодон. Има два типа училища - публични и държавни. Публичните се финансират от тези, които ги посещават и са по-популярни сред богатите граждани. Държавните училища са финансирани от държавата посредством данъци.
Страната е родина на много велики учени, изследователи и инжинери: Исак Нютон, Чарлз Дарвин, Адам Смит, Джеймс Кларк Максуел, Лорд Келвин. Тук са изобретени парният локомотив, ваксините, телевизията, железниците, двигателя с вътрешно горене, както и реактивния двигател.
Според доклад от 2006 година Великобритания има най-продуктивната изследователска дейност след тази на САЩ.
Уилям Шекспир е без съмнение най-популярния писател в историята на английската литература. Други извесни имена са сестрите Бронте (Шарлот, Емили и Ани), Уилям Текери, Джон Милтън, Оскър Уайлд, Х.Г.Уелс, Чарлс Дикинс, Робърт Луис Стивънсън, Уолтър Скот, Артър Конан Дойл, Джордж Оруел. Значимите поети са Лорд Байрон, Робърт Бърнс.
Страната е родината на някои от най-известните звезди на рокендрола: Бийтълс, Блек Сабат, Дейвид Боуи, Куийн, Лед Цепелин, Пинк Флойд, Ролинг Стоунс и много други.

Великобритания -- Политическа система, право и управление --

Великобритания е конституционна монархия, в която кралската власт е формална и има предимно представителни функции.Въпреки че се състои от Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, Обединеното Кралство е страна, управлявана като едно цяло с конституционно създадена законодателна власт. Главата на държавата и теорeтичен източник на изпълнителна, съдебна и законодателна власт в Обединеното Кралство е британският монарх, към днешна дата това е кралица Елизабет II. По традиция избира лидера на най-голямата партия от Камарата на Общините за Министър Председател, въпреки че по закон Кралицата има право да избере всеки британски поданик, дори и да не е член на парламента или на Камарата на Лордовете. Монархът дава кралско съгласие на законопроект, приет от Английския парламент, макар че теоретично той има възможността да не го прави. Според съвременните конституционни традиции кралското съгласие почти никога не се отхвърля. Кралицата разпуска парламента по предложение на Министър Председателя, въпреки че Нейно Величество има право да го освобождава когато пожелае. Други права, които притежава Кралицата, наречени изключителни права като например назначаването на министри и обявявяването война се упражняват от Министър Председателя или Кабинета. Днес Нейно Величество изпълнява основно церемониална роля. Найната власт е ограничена от общественото мнение и традициите, въпреки че упражнява 3 основни права: правото да бъде консултирана, да съветва и правото да предупреждава. Министър Председателите провеждат ежеседмични поверителни срещи с монарха. На практика политическата глава на Обединеното Кралство е Министър Председателят (Тони Блеър от 2ри май 1997) Правителството представлява изпълнителната власт на Великобритания. Назначен от монарха, Министър Председателят избира останалите министри, които образуват правителството и играят ролята на политически глави на различните министерства. Кабинетът се състои от около 20 от най-старшите министри. Както и при други парламентарни системи на управление, изпълнителната власт (наречена правителство) е отговорна пред парламента – успешем вот на недоверие може да принуди правителството или да подаде оставка, или да настоява за закриване на парламента и за избори. На практика парламентарните членове от най-главните партии са строго контролирани за това дали гласуват съобразно с политиката на всяка партия. Ако правителството има мнозинство, тогава е рядко явление при гласуване на определен закон да загуби много гласове. Правителства с малко мнозинство, или коалиционни правителства са много по уязвими. Кралицата – Елизабет II Министър Председател – Тони Блеър, Лейбъристката партия Заместник Министър Преседател- Джон Прескот, Лейбъристката партия Министър на финансите – Гордън Браун, Лейбъристката партия Председател на Камарата на лордовете и министър на правосъдието – Чарлс Фалконър, Лейбъристката партия Председател на Камарата на Общините – Майкъл Мартин, Лейбъристката партия Парламентът е центърът на политическата система в Обединеното Кралство. Той е върховен законодателен орган. Парламентът е двукамaрен, състоящ се от Камарата на Общините и Камарата на Лордовете. Камара на Общините Великобритания е разделена на абсолютно равни парламентарни избиратели, всеки от които избира член на парламента за Камарата на Общините. Почти винаги има партия с абсолютно мнозинство в Камарата. В наши дни всички Министър Председатели и лидерите на опозицията са избирани от Камарата на Общините, а не на Лордовете. Парламетът съвещава в Уестминстърското Абатство. Камара на Лордовете Камарата на Лордовете някога е била наследствена и аристократична камара. След като няколко основни реформи са почти завършени, сега тя се състои, както от наследствени членове и епископи от Английскта църква, така и от назначени членоже, чиито наследници нямат право да заседават в Камарата. Ролята на Камарата на Лордовете е да преразглежда, създадените от Камарата на Общините закони като тя има властта да предлага подобрения и да упражнява прекратяващо вето – тя може да отложи приемането на закон, който не одобрява за 12 месеца. По традиция налагането на вето е ограничено – Лордовете не могат да наложат вето върху законопроектите, свързани с пари. Държавната служба е постоянно политически независима организация, която подпомага правителствените министри в изпълнението на задълженията им. Конституционната му роля е да подкрепя правителството, което е на власт, независимо на коя политическа партия принадлежи. Противно на някои други демократични държави, най-старшите държавни служители остават на поста си дори и след смяна на правителството. Ядрото на Държавната служба се състои от няколко Mинистерства на външните работи. Всяко от тях се ръководи от един старши министър, подпомаган от малък екип от младши министри. В повечето случаи старшият министър е известен като Държавен Секретар и е член на Кабинета. Аднимистративното управление се ръководи от главен държавен служител, известен в повечето министерства като Пожизнен секретар. Мнозинството от персонала в Държавната служба работят в изпълнителни агенции, които са отделни операционни организации, даващи сведения на Министерствата. Делегиране на Власт Освен Камарата на Общините, Шотландия има свой собствен парламент, а Уелс и Северна Ирландия имат национални законодателни и съвещателни органи. Англия обаче е пренебрегната от правителсвото на Великобритания. Този факт е довел до формирането на демократични групи, настояващи за реформи като Кампанията за английски парламент. Въпреки че някои от новите органи с делегирана власт имат някакви законодателни и други права, не могат да се сравняват с властта на британския парламент. Освен това като зависими системи на управление, те нямат конституционното право да съществуват и техните права могат да бъдат разширявани, ограничавани и променяни от Указ на британския парламент. Великобритания е разделена на множество различни видове местни власти, които от своя страна се подразделени на провинциални области, а някои градски области на общини. Общинският съвет ръководи местните власти. Освен местните власти има още няколко власти, осигуряващи публичната безопасност – полиция, пожарна, Бърза помощ, брегова охрана, планински спасителни отряди. Местните власти са отговорни за неща като администриране на образованието, градския транспорт и управление на публичните места. Местните власти често се занимават с общинска политика. Общините имат също съвети и някои от тях се известни като градски съвети. Тези съвети са съставени от избрани общински съветници, а в по-малките общини се използва пряката демокрация. Във Великобритания има две общи системи на местно управление. Старата система е на две нива – селски и градски съвети, подчинени на съветите на графствата. Селските съвети са отговорни за събирането на отпадъците, даване на разрешително за строеж и др. а градският съвет има допълнителни отговорности за поддръжката на магистралите, съоръженията, предназначени за развлечения. Съветите на графствата са отговорни за образованието, обществените услуги, някои видове обществен транспорт и др. Единните власти, които функционират в Шотландия, Уелс и в много други области в Англия, са комбинират и трите вида съвети в едно. Великобритания е член на Европейския съюз. Като такъв, британските поданици избират членове на Европейския Парламент да ги представляват в Европейския Парламент в Брюксел и Страсбург. Великобритания избира 78 члена. През последните години има известно разногласие и в двете основни партии за това, дали Великобритания трябва да засили връзките си с Европейския съюз, да остави нещата така, както са или да ограничи международната власт на Европейския съюз. Опонентите на по-силната европейска интеграция за наричат евроскептици, привържениците – про-европейци.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!