ПЕРУН-СПРИНТ ЕООД

Ел. поща: perun-sprint@psp-ltd.com
GSM номер: 0898-360-972
Английски


Основната дейност на фирмата е в сферата на образованието, научно-изследователската, консултантска и развойна дейност и рекламно-издателската дейност.

Образование
Издателска дейност
Научни изследвания
ПЕРУН-ХОЛИДЕЙЗ ООД
ГЛОБУС
FAM

Образование

"ПЕРУН-СПРИНТ" ЕООД организира и провежда квалификационни курсове, уроци и консултации за учещи и работещи по различни дисциплини.
Курсовете са групирани в три школи:
1. Езикова школа "СПРИНТ-М".
2. Школа за изкуства "МЕДИА-М".
3. Школа за наука и технологии "СОФИЯ-М".
Нашата визия е високо качество на образователните услуги на достъпни цени. Нашата мисия е да даваме на хората полезно ноу-хау. Нашите усилия са въплътени в успехите на нашите възпитаници.
За стандартен образователен курс във всяка от школите е необходимо в него да са записани най-малко петима курсисти. При по-малък брой записани курсисти и желание от тяхна страна е възможно да стартира курс с намален състав (мини-курс) или обучението да се провежда под формата на индивидуални уроци или консултации.
Предлагат се и дистанционни индивидуални уроци и курсове, които могат да се провеждат и на английски и руски език.

Езикови курсове - "СПРИНТ-М"

Езиковата школа "СПРИНТ-М" предлага езикови курсове по английски, руски, френски, български, немски, испански и италиански език. Курсовете са за три различни нива: начално, средно и високо. Завършването на пълния курс по всяка програма гарантира овладяване на трите основни езикови умения - четене, писане и устна комуникация - съответстващи на всяко ниво.

НЯКОИ КУРСОВЕ НА "СПРИНТ-М"
Курс Общ брой часове Цена
Английски 30 часа 180 лв.
Испански 30 часа 180 лв.
Руски 30 часа 180 лв.
Немски 30 часа 180 лв.
Френски 30 часа 180 лв.
Италиански 30 часа 180 лв.
Български 30 часа 180 лв.

Курсове за изкуства - "МЕДИА-М"

Школата за изкуства “МЕДИА-М” предлага следните курсове: литература, журналистика, изобразително изкуство, фотография, реклама и дизайн, фотомодели.

НЯКОИ КУРСОВЕ НА "МЕДИА-М"
Курс Общ брой часове Цена
Литература 24 часа 144 лв.
Журналистика 24 часа 144 лв.
Изобразително изкуство 24 часа 144 лв.
Фотография 24 часа 144 лв.
Реклама и дизайн 24 часа 144 лв.
Фотомодели 16 часа 96 лв.

Курсове за наука и технологии - "СОФИЯ-М"

Школата за наука и технологии “СОФИЯ-М” предлага обучение в три основни направления: „Природни науки”, „Технологии” и „Обществени науки”. Провежда се за три различни нива: първо ниво (средно училище, кандидат-студенти, начална професионална квалификация), второ ниво (бакалаври, средно ниво на професионална квалификация) и трето ниво (магистър, PhD, високо ниво на професионална квалификация). Учебната програма на "СОФИЯ-М" включва голямо разнообразие от дисциплини: математика, информатика, физика, химия, биология, география, история, икономика, политика и др.
На особен интерес се радват курсовете за програмисти. Те са практически ориентирани, разделени са на три нива по 40 часа, в три варианта - дневни, вечерни и съботно-неделни.

НЯКОИ КУРСОВЕ НА "СОФИЯ-М"
Курс Общ брой часове Цена
Обектноориентирано програмиране със C++ и C# 40 часа 240 лв.
Уеб-програмиране (HTML, Java Script) 40 часа 240 лв.
Бази данни (Oracle) 40 часа 240 лв.
Математика за студенти и докторанти - тематични курсове 30 часа 180 лв.
Курсове за валутна търговия 40 часа 240 лв.


МИНИ-КУРСОВЕ, УРОЦИ И КОНСУЛТАЦИИ - БАЗИСНИ ЦЕНИ
Брой курсисти Цена
Четирима курсисти 7.50 лв./час
Трима курсисти 10 лв./час
Двама курсисти 15 лв./час
Индивидуален урок, курс или консултация 30 лв./час
Индивидулен урок в дома или офиса на курсиста 40 лв./час

Издателска дейност

Издателският отдел на "ПЕРУН-СПРИНТ" ЕООД възпроизвежда и разпространява под различни форми научни и художествени произведения и актуална информация в областта на икономиката, политиката и културата.
В издателството на "ПЕРУН-СПРИНТ" ЕООД се извършва компютърен набор и печат, коригиране и редактиране на български и чуждоезикови /руски, английски и френски/ текстове. Издателството се специализира в нискобюджетни книжни и он-лайн издания.

КАТАЛОЖНИ ЦЕНИ НА НЯКОИ ИЗДАНИЯ НА "ПЕРУН-СПРИНТ" НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Заглавие Тип на изданието Език ISBN Цена
Ръководство за упражнения
по теория на вероятностите за ВУЗ
ръководство български 954-9440-04-4 20 лв.
Ръководство за упражнения
по математическа статистика за ВУЗ
ръководство български 954-9440-03-6 20 лв.
Ръководство за упражнения
по икономическа статистика за ВУЗ
ръководство български 954-9440-02-8 20 лв.
Сборник с примерни статистически данни.
Пособие за студенти
справочник български 954-9440-05-2 12 лв.
Ръководство за упражнения по застрахователна математика за ВУЗ ръководство български ISBN-10 954-9440-01-X
ISBN-13 978-954-9440-01-0
20 лв.
Наръчник на фотомодела ръководство български ISBN-10 954-9440-06-0
ISBN-13 978-954-9440-06-5
20 лв.
Наръчник на журналиста ръководство български ISBN-10 954-9440-08-7
ISBN-13 978-954-9440-08-9
20 лв.
Приключенията на Ситалк. От Стримон до Киликия роман български ISBN-10 954-9440-07-9
ISBN-13 978-954-9440-07-2
20 лв.

Научно-изследователска, консултантска и развойна дейност

"ПЕРУН-СПРИНТ" ЕООД провежда изследвания в областта на природните, техническите и обществените науки, оказва консултантски услуги и извършва развойна дейност в областта на индустрията, селското и горско стопанство, търговията, транспорта, туризма, комуникациите, образованието, стопанската и държавна администрация. Цените се калкулират за всеки отделен проект.
От 2002 г. „ПЕРУН-СПРИНТ” ЕООД провежда научни изследвания и по своя изследователска програма. Изследванията по тази програма са групирани в три основни направления: „Природни науки”, „Технологии” и „Обществени науки”.
Изследванията по направление „Природни науки” включват дисциплините: „Математика”, „Информатика”, „Физика”, „Химия”, „Биология”, „Познавателни науки”, „География, планетография и космография” и „Урбанизация и устойчиво развитие”.
Изследванията по направление „Технологии” включват дисциплините „Технология на материалите”, „Енергетика”, „Информационни технологии”, „Машинно и химическо инженерство”, „Биотехнологии”, „Строително инженерство и архитектура”, „Океанско инженерство” и „Аеронавтика и астронавтика”.
Направлението „Обществени науки” включва дисциплините: „Политика”, „Икономика”, „История и антропология” и „Езикознание”.
„ПЕРУН-СПРИНТ” ЕООД е първата и единствена частна организация от тип "Малки и средни предприятия" в България, която включва такъв широк спектър от области на човешкото познание в своята основна изследователска програма.