Европейски съюз

За съюза

География
История
Икономика
Култура
Стил на живот
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Стил на живот
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Европейски институции
Съветът
Парламентът
Европейска комисия
Портал на ЕС
Управление за селско стопанство
Управление за бюджета
Управление за развитие
Управление за икономика и финанси
Управление за образование и култура
Управление за заетостта
Управление на социалния фонд Управление за енергия и транспорт
Управление за разширението
КОРДИС
Управление за околна среда
Управление за външни връзки
Управление за рибни ресурси
Защита на потребителя
Управление за информационно общество
Управление за вътрешния пазар
Управление на правосъдието
Управление за регионална политика
Управление за изследвания
Център за изслидвания
Институт за енергия
Институт за околна среда и устойчиво развитие
Институт за защита на потребителя
Институт за перспективни технологични изследвания
Институт за защита и сигурност на гражданите
Институт за материали и мерки
Институт за радиоактивни елементи
Управление на данъците и митата
Управление за търговия
ЕВРОАТОМ
Служба за хуманитерна помощ
Служба за европейска кооперация
ЕВРОСТАТ
Публикации на ЕС
Търсачка в ЕС
ЕС - География

Официално име: Европейски съюз
Столица: Брюксел
Официална валута: ЕВРО
Езици: английски, френски, немски, италиански, испански, португалски, шведски, датски, фински, естонски, латвийски, литовски, полски, чешки, словашки, словенски, ирландски, холандски, белгийски, люксембургски, гръцки, малтийски, унгарски
Религии: католици, протестанти и др.
Население: 455,000,000
Етническа принадлежност: англичани, французи, немци, италианци, испанци, португалци, шведи, датчани, финландци, естонци, латвийци, литовци, поляци, чехи, словаци, словенци, ирландци, холандци, белгийци, люксембургци, гърци, малтийци, унгарци, австрийци, кипърци и др.
Територия: 3,886,044 кв. км
Релеф: ЕС заема значителна част от континента Европа. Голяма брегова разчлененост. Средна надморска височина около 300 метра. Най-висок връх е Монблан (4807 метра). По-големи реки са Дунав, Рейн, Одер. Голям брой езера, предимно в Швеция, Финландия и Алпите.
Териториално деление: 25 държави-членки

ЕС - История

Европейският съюз се основава през 1952 година от шест държави - Франция, Германия, Италия, Белгия, Нидерландия и Люксембург. Първото разширение на съюза е през 1973 година, когато към него се присъединяват Великобритания, Ирландия и Дания. През 1981 година, при второто разширение, към ЕС се присъединява Гърция. Третото разширение става през 1986 година, когато към съюза се присъединяват Испания и Португалия. При четвъртото разширение през 1995 година към съюза се присъединяват Австрия, Финландия и Швеция. При петотот разширение през 2004 година, при петотот разширение към съюза се присъединяват Кипър, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Латвия, Литва, Естония, Словения и Малта.

ЕС - Икономика

ЕС е една от големите икономически сили, която формира 28% от световното производство и 19.8% от световната търговия.

ЕС - Култура

С право може да се счита, че Европа е люлката на модерната световна цивилизация.

ЕС - Стил на живот

Европейският съюз се характеризира с висок жизнен стандарт на своите граждани.

ЕС - Политическа система, право и управление

ЕС е наднационална политическа и и кономическа организация, основана на правото на ЕС. Основни органи на ЕС са Съветът на министрите, Европейската комисия, Европейският парламент и други консултативни и правни институции.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Политически партии
Социалисти
Народна партия
Парламентарна група на Народната партия
Либерална, демократична и реформистка партия
Либерално радикално движение
Федерация на зелените
Млади зелени
Свободен алианс
Европейски институции
Пресслужба
Преводаческа служба
Служба за конференциите
Агенция за околна среда
Агенция за оценяване на медицински продукти
Агенция за здраве и сигурност
Агенция за възстановяване Служба за растително разнообразие
Фондация за подобряване на жизнената среда
Индустриални връзки
Фондация за обучение
Център за развитие и следдипломно обучение
Център за мониторинг на лекарствата
Център за мониторинг на расизма и ксенофобията
Европейска инвестиционна банка
Европейски институт за университетите
ЕВРОПОЛ
Институт за изследване на сигурността
Сателитен център
Европейска централна банка
Омбудсман
Комитет за регионите
Икономически и социален комитет
Европейско право