Туркменистан

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Национални институции
Официален правителствен информационен сайт
Министерство на екологията
Държавна стокова борса
Държавна комисия за туризъм и спорт
Стопанска камара
Министерство на енергетиката
Висш съвет за наука и технологии
Данъчна администрация
Държавна нефтодобивна компания
Пощенска служба
Обединение та жените на Туркменистан
Банка за международна търговия
Политически партии
Републиканска партия на Туркменистан (извън закона)
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Туркменистан -- География --

Официално име: Туркменистан
Столица: Ашгабат
Езици: туркменски (официален), руски, узбешки, дари
Официална валута: туркменски манат
Религии: сунитски и шиитски мюсюлмани
Население: 5,200,000
Територия: 488,100 кв м
Релеф: Повече от 80% от територията на страната е част от пустинята Каракум. Вътрешността на страната е заета от Туранската депресия и пустинята Каракум. Веригата Копетдаг в югозападната част на страната достига до 2912м. надморска височина. Тюркменските балкани в далечния запад и веригата Кугитанг на изток са единствените други значителни височини. По-известни реки са Аму даря, Мургаб и Техен.
Териториално деление: 5 провинции и един независим град (Ашгабат)


Туркменистан -- История --

Първите писмени източници за този район са от времето на империята на Ахаеминид от древна Персия, която завладява тези земи.
Александър Велики завладява тази територия през ІV в.пр.н.е. по време на походите си към южна азия. По това време пътят на коприната се утвърждава като главен търговски път между азия и средиземноморието. 150 години по-късно персийското Партийско кралство избира Ниса за своя столица. През VІІ в. арабите завладяват тези земи и довеждат със себе си исляма и близкоизточната култура.
В средата на ХІ в. Сейджукската империя съсредоточава силите си върху територията на съвременен Туркменистан в опит да се разшири в посока Афганистан. Империята се разпада през втората половина на ХІІ в., когато Чингис Хан завладява целия прикаспийски район по време на походите си на запад. През следващите седем века туркмените живеят под различна власт и водят постоянни междуплеменни войни.
Русия приобщава Туркменистан към своята империя до 1894г. Постепенно руската и европейската култура започват да оказват влияние. Октомврийската революция през 1917г. и последвалите я събития водят до създаването на Турменска ССР, като една от шестте съветски републики, през 1924г., която е със същите граници като днешен Туркменистан.
Туркменистан обявява независимост на 27.10.1991 и е сред последните отделили се от СССР републики.
През 1991г. Туркменистан става член на ОНД, международна организация на бившите съветски републики. През август 2005г. Туркменистан променя статуса си на асоцииран член.

Туркменистан -- Икономика --

Туркменистан е голяма пустинна страна с интензивно земеделие в плодородни оазиси и големи газови и нефтени запаси. Половината от обработваемите площи са засяти с памук, преди време Туркменистан е бил десетият най-голям производител на памук. В последните години слаби реколти водят до почти 50% спад в износа на памук. На власт в страната е авторитарен режим на бившите комунисти, обществото все още спазва стара племенна социална структура. Заради тези фактори, Туркменистан извършва бавна икономическа реформа, разчитайки продажбите на природен газ и памук да издържат неефикасната икономическа политика. Приватизацията е силно ограничена. През периода 1998-2005г. Туркменистан претърпява загуби, заради липсата на подходящи трасета за износ на газ и задълженията по погасяване на огромния си външен дълг. Въпреки това общият изност расте с 15% на годишна база през периода 2003-2007г., основни заради покачването на международните цени на петрола и природния газ. Перспективите пред страната за близкото бъдеще не са много окуражителни заради голямата бедност на населението, слаба образователна система, присвояване на средствата от износа на петрол и газ, и нежеланието на режима да извърши пазарни реформи. До скоро Туркменистанските икономически показатели са били държавна тайна. Новото правителство създава държавна статистическа агенция, но данните за БВП и други показатели е възможно да са сгрешени сериозно. След избирането на президента Бердимохамедов, той се опитва да подобри здравната и образователната система, започва да намалява субсидирането на горивата, подписва споразумение за газопровод до Китай и създава курорти на Каспийско море. Всичко това подсказва, че това правителство ще работи за създаване на по-благоприятна среда за инвеститорите.


Туркменистан -- Култура --

Туркменистанци традиционно са били номади и ездачи и дори след разпадането на СССР опитите за урбанизиране на Туркменистан не са особено успешни. Никога не е съществувала туркменистанска нация преди през 1930те Сталин да опита да създаде такава. Туркменистанци са разделени на кланове със собствен диалект и облекло.
Туркменистанци са основно сунити, но те като повечето номади в региона не се придържат към пълната строгост на исляма и примесват исляма с предислямистки духовни обичаи. Туркменистанци са наистина вярващи, но не изповядват войнствена религия.
Туркменистанци говорят туркменски, близък до турския и азърбайджанския. Почти всички говорят и руски.
Две значителни фигури в туркменската литература са поетите Фераги Махтумкули и Маметвели Кемине.


Туркменистан -- Политическа система, право и управление --


A) Изпълнителна власт
Държавен глава: президент Гурбангули Бердимохамедов (от 14.02.2007г.) забележта - освен държавен глава, изпълнява и ролята на министър-председател
Правителство: Министерски съвет, назначен от президента
Избори: президентът се избира пряко и е с 5-годишен мандат. Последните избори са проведени на 11.02.2007г. (следващите трябва да са през 2012г.)
Изборни резултати: Гурбангули Бердимохамедов избран за президент; резултати - Гурбангули Бердимохамедов - 89.2%, Аманиаз Аяжиков - 3.2%, други кандидати - 7.6%
B) Законодателна власт
Законадателната власт е представена от две различни парламентарни събрания - Народен съвет или Халк Машлат (върховен законодателен орган състоящ се от около 2500 делегати, някои избрани чрез пряк избор, други - назначени, който заседава поне веднъж годишно) и Национално събрание на Меджлите (50 места, членовете се избират чрез преки избори с 5-годишен мандат)
C) Съдебна власт
Съдебната власт се упражнява от Върховен съд (съдиите се назначават от президента).
D) Политически партии
Единствената официална политическа партия в Туркменистан е Демократичната партия на Туркменистан (ДПТ), водена от Гурбангули Бердимохамедов. Формалната опозиция е забранена със закон, неофициални малки опозиционни движения съществуват нелегално или извън страната. Двете най-известни опозиционни групи са Националното демократично движение на Туркменистан и Обединената демократична партия на Туркменистан.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!