Тунис

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Германия -- География --

Тунис е държава в Северна Африка, населена предимно от араби. Има излаз на Средиземно море. Граничи с Алжир на запад и с Либия на юг и изток.Тунис има широк излаз на Средиземно море - бреговата линия е с дължина 1250 км.
Столица: Тунис
Население: 10 074 951 души
Площ: 163 610 кв. км
Официален език: арабски
Религия: мюсюлмани (99%)
Официален празник: 20 март
Парична единица: тунизийски динар
Административно деление: Тунис е разделена на 23 вилаета
Население: араби, бербери.
Релеф: В страната преобладава равнинно-хълмистият релеф. Само 1/3 от площта на север е заета от най-източните разклонения на Атласките планини, съставени от платото Северен и Висок Тел и планинските вериги Северен и Сахарски Атлас. В централната част Тунис е районът на солените езера - много от тях запълват дъната на депресии. Най-голямото езеро е Шот ал Джарид. Южен Тунис заема част от пустинята Сахара, с изолирани селца в оазисите.
Климат: Климатът в северната част на страната е субтропичен средиземноморски,а в южната-пустинен. Характерно за средизменоморският климат е меката влажна зима и изключително сухото и горещо лято.


Германия -- История --

Градът-държава Картаген се е намирал на мястото на днешен Тунис. Завладян е от Римската империя, която се изтегля оттам през 5 век. Арабите завладяват днешните тунизийски земи през 7 век, а по-късно те стават част от Османската империя. През 19 век официално Тунис е под османска власт, но постепенно става все по-самостоятелна. От 1881 е френски протекторат. През 1956 получава независимост и оттогава е имал двама президенти. Държавно устройство на Тунис е република.

Германия -- Икономика --

Стопанство на Тунис е разнообразно, като водещите отрасли са: селското стопанство, занаятчийство, добивна промишленост и туризъм. Селското стопанство дава 14 %, промишлеността - 32 %, услугите - 54 % от БВП. Производството на потребителски стоки в Тунис е съсредоточено около столицата. Добре развити са металургията (главно стомана), кожарството, хранително-вкусовата и химическата промишленост. Добиват се и фосфати, оловни и железни руди, цинк и нефт.
В сравнение със съседните страни, много по-голяма част от земите в Тунис могат да се обработват, като се напояват изкуствено. Най-плодородни са крайбрежните низини, със субтропичен климат, благоприятен за земеделие, но летните горещини и суши често причиняват сериозни проблеми. Основните земеделски култури са зърнени храни (пшеница, ечемик, сорго, овес, царевица), цитрусови плодове (лимони, портокали, мандарини и др.), маслини (на първо място по износ в Африка), зеленчуци, лозя, фурми. Развъждат се овце, кози, говеда, камили.


Тунис -- Култура --

Култура Тунис e впечатляваща страна, която ще промени мирогледа Ви. Планините и долините покрити със зеленина на север и необятните простори на пустинята на юг, остров Джебра - това е всичко което ви трябва. Тунис за пътешественика - това е свидетелство за древната история и следи от миналото на всички народи по бреговете на Средиземно море. Финикийци, римляни, варвари, византийци, араби, маври от Адалузия, турци и французи - следи от всички тях са останали на територията на днешен Тунис. Пътешественика има възможност да се запознае с местните жители, техните културни традиции и кухня. Тунис е една възможност да се запознаете с богатото културно наследство на пуническата, римската и арабската цивилизация. Ще видите руините на античния Картаген и амфитеатъра Ел Джемо, хилядолетната история на града, тяхната автентична архитектура и исторически паметници. Във всеки град непременно ще намерите пазар, където гласовете на продавачите не утихват от ранни зори до късно вечер. Пазарът е неотделима част от арабската култура. Пред очите ви се разкрива изобилие от сувенири, керамични, кожени, медни и златни изделия, разноцветни килими ръчна изработка, екзотични подправки, треви, ароматни масла, пресни плодове, традиционни сладкиши с мед и орехи ... Трябва само да умеете да се пазарите. А търговията тук е удоволствие, игра, своеобразен вид спорт, за който трябва чувство за хумор, хитрост, такт и търпение.

Начало***Африка


Тунис -- Политическа система, право и управление --

Тунис е република. Държавен глава - президент, избиран чрез общо, пряко и тайно гласуване за срок от 5 г. Законодателен орган - Национално събрание (еднокамарен парламент). Изпълнителен орган - правителство, назначавано от президента.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!