Швейцария

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Федерални институции
Федерално събрание
Федерален съвет
Федерална канцелария
Защита на данните
Отдел за отбрана, гражданска защита и спорт
Офис за гражданска защита
Топографска служба
Федерален офис за спорт
Централен офис за обща защита
Департамент по икономика
Секретариат по икономически въпроси
Служба за европейска интеграция
Туризъм в Швейцария
Служба за образование и технологии
Институт по педагогика
Федерален офис за селско стопанство
Научна станция за животинска продукция
Научна станция за растителна продукция
Служба по ветеринарна медицина
Институт по вирусология
Служба по снабдяване
Комисия за конкуренцията
Федерален отдел за околна среда, транспорт, енергия и комуникация
Офис за околна среда, гори и ландшафт
Служба по транспорта
Служба по пътищата
Служба за гражданска авиация
Енергийна служба
Ядрена безопасност
Служба за вода и геология
Служба за комуникация
Федерален офис за регионално развитие
Финансов отдел Финансово управление
Данъчна администрация
Митническа администрация
Федерална служба за персонала
Федереална банкова комисия
Финансов контрол
Департамент на външните работи
Отдел за развитие и сътрудничество Отдел на вътрешните работи
Статистическа служба
Служба за наука и образование
Борд на федералния институт за технологии
Институт Пол Шерер
Федерален институт за горите, снега и ландшафта
Федерален институт за водни ресурси
Служба за космически изследвания
Офис ца култура
Здравен офис
Осигурителна служба
Служба по метеорология
Федерален архив
Правен отдел
Федерална полиция
Метрология и акредитация
Служба за чужденците
Институт за интелектуална собственост
Институт по корпоративно право
Комисия за казината и хазарта
Съвет за наука и технологии
Национална банка
Радио и телевизия
Федерален съд
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Швейцария -- География --

Официално име: Конфедерация Швейцария
Столица: Берн
Официална валута: швейцарски франк
Езици: немски, френски, италиански
Религии: католици, протестанти
Население: 7 554 661 (2008)
Територия: 39 770 кв. км
Релеф: Планините заемат 60% от територията. В централната част има хълмисто плато.
Териториално деление: 26 кантона


Швейцария -- История --

Територията на днешна Швейцария е населена с келтски племена около 500 г. пр.н.е. Едно от тези племена – хелветите – дава името на днешната държава -Конфедерация Хелветика. През 58 г. пр. Хр. Юлий Цезар разбива хелветите и Швейцария става част от Римската империя. Този период продължава до около 400 г., като през това време са построени много римски военни фортове. Много от днешните швейцарски градове водят началото си именно от тези фортове – Базел, Цюрих, Женева, Лозана и Шур. След оттеглянето на римляните през V век Швейцария постепенно е заселена от франкското племе бургунди и германското племе алемани. Днешната граница между френско и немско говорящите части на Швейцария (съответно запад и север) е всъщност границата между териториите на бургундите и алеманите. Днес в Швейцария има още два официални езика – италиански и реторомански (близък до латинския).
През XI и XII век търговските маршрути през Алпите придобиват голямо значение. Построени са нови пътища, основани са нови градове. Швейцарската територия става обект на апетитите на съседни държави, основно на Австрия. По тази причина през 1291 кантоните Ури, Швиц и Унтервалден полагат клетва да се защитават взаимно срещу Хабсбургската заплаха. Няколко опита на Австрия да завладее тези кантони със сила са отблъснати. Това е историческата основа на легендата за Вилхем Тел. Периодът от 1291 до 1515 е известен като Стара швейцарска конфедерация. По време на Реформацията (1523-1536) в Швейцария работят Хилдрих Цвигли и Джон Калвин. През този период страната е разделена на две части – протестантска и католическа. По време на Просвещението идеите на Френската революция намират поддръжници в Западна Швейцария. Няколко западни кантона въстават срещу системата на Старата конфедерация, при която някои кантони са неравнопоставени. Въстаниците се обръщат за помощ към Франция, което довежда до окупация на Швейцария от войските на Наполеон през 1798. Въведена е централизирана система на управление – т.нар. Хелветийска република. През 1802 обаче тя е прекратена с гражданска война. Швейцария отново става конфедерация, но вече с равни права за всички кантони. През 1848 е приета нова конституция, чиито принципи са в сила и до днес. Според тази конституция Швейцария е конфедерация с 25 (днес 26) кантона, двукамарен федерален парламент, парламенти на всеки кантон, строго деление на властта между федералните и кантоналните институции. В следващите години се развиват някои уникални за Швейцария политически инструменти – т.нар. “пряка демокрация” с чести референдуми (обикновено 5-6 на година). През 1862 швейцарското правителство свиква в Женева международна конференция, на която е учреден Международният комитет на червения кръст и са подписани женевските конвенции.
Швейцария е неутрална по време на двете световни войни. След Втората световна война историята на Швейцария се характеризира с политическа стабилност, икономическо развитие (главно благодарение на фармацевтичната индустрия и банките) и засилено международно сътрудничество. Въпреки че не е член на ЕС, Швейцария участва в много от неговите програми, особено в тези свързани с наука и изследвания, например Европейският център за ядрени изследвания се намира в Швейцария. Страната е член на ООН от 2002.

Швейцария -- Икономика --

Швейцария е силно развита икономически страна. Флагманите на швейцарската икономика са финансите и зимният туризъм. Работната сила през 2006 е 3,81 милиона, безработицата - 3.3%, резервите в чужда валута и злато са 38,29 милиарда долара. Развити са машиностроенето, химическата индустрия, тексила, приборостроенето, туризмът, банковото дело, застраховането. Страната има 65 летища (2006).


Швейцария -- Култура --

Културата на Швейцария е оригинална комбинация на френска, немска и италианска култура - три култури, възникнали през Ранното Средновековие с разпадането на могъщата Франкска империя.

Швейцария -- Политическа система, право и управление --

Швейцария е република. Ролята на правителство се играе от Федерален съвет, избиран от Федералния парламент измежду собсвените му членове за 4 години. Президентът и вице-президентът, се избират също от парламента за 1 година измежду членовете на Федералния съвет.
Федералният парламент е двукамарен. Състои се от Съвет на кантоните (46 места; по двама представители от всеки кантон и по един от всеки полукантон, избирани за 4 години) и Национален съвет (200 места; членовете се избират по пропорционалната система от гласоподавателите за четиригодишен период).
Съдебната власт се състои от Върховен хедерален съд с членове, избирани за 6 години от Федералния парламент. Основни партии са зелените, хрисиян-демократите, радикалите, социал-демократите и др.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Политически партии
Социалисти
Народна партия
Либерал-
демократи

Християн-
демократи

Зелени
Либерали
Демократи
Евангелисти
Демократически съюз
Партия на труда Партия на свободата
Християн-
социална партия

Католическа народна партия
Партия на хуманизма
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!