Суринам

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Държавни институции
Президент
Кабинет
Политически партии
Национална партия на Суринам
Национална Демократическа Партия
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Суринам -- География --

Официално име: Република Суринам
Столица: Парамарибо
Валута: суринамски гулден
Официален език: холандски
Население: 472 000; в страната живеят представители на следните народностни групи: суринамци (креоли), горски негри (марони), суринамци (индопакистанци), индонезийци, индианци, китайци и холандци
Религии: католици (78%), протестанти (5%), други
Територия: 163 821 кв км
Релеф: Разположен на територията на Гвианската планинска земя, Суринам може да бъде разделен на два основни географски района - северна, равнинна, брегова част, където живее по-голямата част от населението и южна, състояща се от тропически гори и покриваща около 80% от територията на страната.

Начало***Америка


Суринам -- История --

Индианците суринени (от които страната получава името си) са най-ранното известно население на района. Към 16 век обаче суринените са изтласкани от други южноамерикански индианци, а именно араваките и карибите. На 12 октомври 1492 г. Христофор Колумб открива Новия свят. През 17 век има няколко опита на холандците и англичаните да колонизират Суринам, като накрая холандците успяват да постигнат стабилен контрол. Холандия използва труда на роби предимно от африкански произход. Поради лошото отношение много от робите бягат в джунглата. Тези избягали роби, наричани още „джуки“ (Djukas) или „бакабуси ненгре“ (Bakabusi Nengre), често се връщали и нападали плантациите. Робският труд е отменен едва през 1863 г. Робите обаче са освободени чак през 1873 г. След отмяната на робството на плантациите са доведени наемни работници от Холандска Индия (съвременна Индонезия) и Индия.
През 1954 г. Суринам получава самоуправление, като Холандия си запазва контрола над отбраната и външните работи. През 1973 г. местното правителство, водено от NPK (до голяма степен креолска партия), започва преговори с холандското правителство за независимост, която е дадена на 25 ноември 1975 г. Първи президент на страната е Йохан Фериер с Хенк Арон като министър-председател. Около една трета от населението на новата страна емигрира в Холандия, страхувайки се, че новата държава няма да оцелее. Поредица от военни преврати през 1980 води до скъсване на холандско-суринамските отношения.
През 1987 г. са проведени първите избори от години и е приета нова конституция. „Телефонният преврат“ през 1990 г. прекъсва този процес, но през 1991 г. отново се провеждат избори. С възстановяването на демокрацията холандското правителство възобновява помощите. През последните години развитието на икономиката е един от най-тежките проблеми на Суринам.

Начало***Америка

Суринам -- Икономика --

Бокситената индустрия доминира в икономиката на Суринам със своите повече от 15% от БВП и 70% от всички експортни доходи. Други основни продукти за износ са ориз, банани и скариди. Около 1/4 от населението на страната работи в селскостопанския сектор. Суринамската икономика е силно зависима от външната търгавията, като основните бизнес партньори на страната са Холандия, САЩ, Канада и Карибските страни.
В края на 1997 бе замразено финансирането по нови холандски фондове за развитие заради влошените отношения между Суринамското правителство и Нидерландия. Икономическия ръст се забавя през 1998 г., като основно намалява в миньорския, строителния и публичния сектори. Неконтролираните правителствени разходи, несъбирането на данъци и ограничената чуждестранна помощ довеждат до фискален дефицит в размер на 11% от БВП през 1999 г. Правителството се опита да покрие този дефицит чрез валутно разширение, което доведе до драматично увеличение на инфлацията.

Начало***Америка


Суринам -- Култура --

Заради мултикултурния произход на страната в Суринам се празнуват разнообразие от етнически и религиозни фестивали. Някои от тях са: 1 януари - Нова година; 1 май - Ден на труда; 1 юли - Ден на еманципацията (край на робството); 25 ноември - Ден на независимостта; 5 декември - Ден на детето; 25, 26 декември - Коледа. Празнуват се и някои индуиски и ислямски празници като Дивали и Байрам. Има и някои празници, които са уникални за културата на Суринам. Те включват дните на пристигане на индийците и китайците.
В Суринам образованието е задължително до 12 годишна възраст. В страната има един университет - "Антон Де Ком".
Суринам се присъединява към ЮНЕСКО на 16 юли 1976 г. Страната присъства в списъка на световното културно наследство с два обекта - историческата вътрешна част на столицата Парамарибо и централният суринамски природен резерват.

Начало***Америка


Суринам -- Политическа система, право и управление --

Република Суринам е конституционална демокрация, основаваща се на приета през 1987 конституция. Законодателната власт се състои от 51-членно еднокамерно Народно Събрание, избирано на всеки 5 години.
Президентът също бива избиран за срок от 5 години. Като глава на правителството той посочва 16-членен министерски кабинет. Няма конституционно решение за сваляне или смяна на президента, освен ако той не си подаде оставката.
Начело на съдебната власт е Върховен Съд, който съблюдава дейността на останалите съдилища. Членовете на Върховния Съд са избирани до живот от президента в съгласие с Народното Събрание.
Страната е разделена на 10 административни области, като всяка има специален пълномощник, назначаван от президента.

Начало***Америка

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Search in Internet
Google