Словения

За страната

География
История
Икономика
Култура
Стил на живот
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Стил на живот
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Национални институции
Президент
Народно събрание
Национален съвет
Правителство на република Словения
Премиер
Аграрно министерство
Ветеринарно управление
Министерство на културата
Управление на културното наследство
Архив на Република Словения
Министерство на отбраната
Министерство на икономиката
Агенция за радиоактивни отпадъци
Агенция за ефективна енергетика
Министерство на развитието
Служба за чуждестранни инвестиции
Защита на потребителите
Служба за защита на конкуренцията
Министерство на образованието и спорта
Служба за младежта
Спортен институт
Министерство на околната среда
Управление за геодезия
Защита на природата
Агенция за ядрена сигурност
Служба за планиране
Министерство на финансите
Министерство на външните работи
Здравно министерство
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието
Министерство на труда и социалните грижи
Министерство на науката и технологиите
Служба за стандартизация и метрология
Служба за интелектуална собственост
Министерство на малкия бизнес и туризма
Национална туристическа организация
Промоция на малкия бизнес
Министерство на транспорта и съобщенията
Управление на пътищата
Правителствен информационен център
Статистическа служба
Политика за жената
Банка
Радио и телевизия
Политически партии
Либерална демокрация
Социал-демократи
Обединени социал-демократи
Народна партия Нова Словения
Младежка партия
Национална партия
Партия на пенсионерите
Партия на зелените
Нова партия
Републиканци
Други институции
Икономическа камара
Допълнителна информация
Факти за света
Атлапедия
Страните по света
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Словения -- География --

Република Словения
Столица: Любляна
Официален език: словенски
Парична единица: толар
Религии: католическа, други
Население: 1,977,000
Площ: 20,250 кв. км
Релеф: Повече от 40% от територията на страната е планинска като Алпите се простират в северната част на Словения.
Планините Юлиан и Славина са гранични с Италия. Централанта и южната част на страната са заети от редуващи се хълмове и низини. По-големи реки са Дунав и Сава.
Административно делене: 136 кметства и 11 градски кметства

Начало***Европа


Словения -- История --

В древността Словения е населена с илирийски и келтски племена, покорени през I в. пр. н. е. от Рим. През VI в. е заселена със славянски племена. През VII в. по-голямата част от тях влиза в славянската държава Само; след разпадането й основната маса словенци образува княжество Карантания. От VIII в. словенските земи са подложени на немска колонизация. От XII до XIV в. почти цяла Словения попада под властта на Aвстрия. След австро-италианската война (1866) част от Словения е предадена на Италия, останалата след образуването на Австро – Унгария (1867) – на Австрия. При разпадането на Австро – Унгария (1918) по-голямата част от Словения влиза в Югославия, друга в Австрия, трета е заграбена от Италия. През април 1941 е поделена между Германия, Италия и Унгария. В страната започва въоръжена антифашистка национално-освободителна борба. През май 1945 е освободена от народно-освободителната армия на Югославия. От ноември 1945 Словения е народна република във ФНРЮ. По Парижките мирни договори от 1947 е върната и частта, завзета от Италия в 1918. От април 1963 е социалистическа република в СФРЮ. Самостоятелна държава след разпадането на СФРЮ.

Начало***Европа

Словения -- Икономика --

Словения е страна със силно развита икономика.

Начало***Европа


Словения -- Култура --

Културата на Словения е славянска, с влияние от Австрия и Италия.

Начало***Европа

Словения -- Стил на живот --

Словенците са емоционални и в същото време прктични и инициативни.

Начало***Европа


Словения -- Политическа система, право и управление --

Словения е република.

Начало***Европа

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
РУСКИ ЕЗИК
за начинаещи
96 часа, 1.50 на час.
Сертификат
Записване:
тел. 79-75-97
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!