Самоа

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политика
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Самоа -- География --

Страната има площ 2 831 кв.км. Разположена е в южната част на Тихия океан. Състои се от два големи острова - Савайи (1708 кв.км.) и Уполу (1 123 кв.км.) и 7 малки островчета. Общата брегова линия е 340 км. Островите са от вулканичен произход, планински, с широки долини и най-висок връх Силисили - 1 858 м. (на о-в Савайи). Климатът е субекваториален, пасатен. Средната годишна температура е 26 градуса по Целзий. Чести са силните урагани. Валежи - 2000-3000 мм. Населениетона страната е 190 000 жители, а официалните езици - самоански и английски. Столица на Самоа е Апия (на о-в Уполу) - 34 000 души. Друг по-голям град е Фагамало (на о-в Савайи). Парична единица е тала (самоански долар) (WS$) = 100 сене.


Самоа -- История --

В края на 19 век Самоа става причина да влязат в конфликт 3 световни сили - Британската империя, Германия и САЩ. Когато през 1898 година крал Малиетоа Лаупепа умира, е наследен от владетел, който не е по вкуса на САЩ и Британия. Вследствие на това двете сили изпращат военни кораби в пристанището на столицата Апия.
В крайна сметка комисия от представители на Британия, Германия и САЩ определя кралство Самоа да бъде разделено и то престава да бъде независима държава. Германия получава западната част, включвайки Саваии и Уполу, наречена Германска Самоа. За САЩ остават Тютюила и Мануа, наречени Американска Самоа. Великобритания нищо не получава, но за сметка на това е компенсирана от германския кайзер със Соломоновите острови.
През август 1914 г. вследствие на започналата Първа световна война Нова Зеландия окупира Германска Самоа. По договора от Версай от 1919 г. Германия загубва всичките си колонии. По решение на Лигата на нациите Нова Зеландия получава мандат да управлява островите - управление, което продължава до 1962 г., когато страната получава свобода под името Западна Самоа.

Самоа -- Икономика --

Монокултурно селско стопанство, в което са заети 60% от трудоспособното население. Отглеждат се кокосови палми и какао. Животновъдство - едър рогат добитък, птици и свине. Промишлеността е слабо развита. Малки предприятия за преработване на селскостопанска продукция, за дрехи, обувки, хранителни стоки, сувенири, цигари и др. Развива се дървообработващата промишленост. Транспорт - шосета 1 800 км., от които 260 км. с твърдо покритие, няма жп линии. Международно летище - Фалеваи (на 34 км. западно от Апия).


Самоа -- Култура --

Въпреки векове на европейско влияние, Самоа запазва историческите си обичаи, социалната и политическата си система и езика си. Самоанците са силно религиозни хора, които успешно са се адаптирали към християнството. Редом с доминиращата християнска религия продължават да съществуват антични самоански вярвания, ритуали и обичаи. Самоанската култура се основава на принципа vafealoa'i – връзките между хората. Тези връзки се осланят на взаимното уважение - fa'aaloalo.
Самоанците водят комунален начин на живот с минимално лично пространство. Те извършват заедно повечето от своите дейности. Пример за това са техните традиционни къщи, които се строят без стени.
Характерни за самоанците са специални татуировки според пола. Мъжките татуировки се наричат pe'a и представляват сложни геометрични мотиви, покриващи цялото тяло от колената до ребрата. Женските татуировки се наричат malu и се рисуват на целите крака.
Традиционният самоански танц се нарича Siva. Характерни за него са леки, нежни движения с краката и ръцете в такт с музиката, които разказват определена история.


Самоа -- Политика --

Пожизнен глава на държавата е крал Малиетоа Танумафили II. Законодателната власт се състои от Законодателна асамблея от 49 депутата, избирани за 5 години, а изпълнителна власт - от правителство и премиер-министър.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!