Португалия

За страната

География
История
Икономика
Култура
Стил на живот
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Стил на живот
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Общи
Информация
Президент
Парламент
Министерски съвет
Администрация
Премиер
Земеделие, развитие и риболов
Директорат за аквакултури
Горско стопанство
Селско развитие
Грозде и вино
Министерство на културата
Институт за музеите
Министерство на икономиката Инвестиции, търговия и туризъм
Статистика
Министерство на финансите
Министерство на вънщните работи
Партии
Социал-
демократи

Социалисти
Комунисти
Зелени
Ляв блок
Либерална партия
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Португалия -- География --

Официално име: Република Португалия
Столица: Лисабон
Официална валута: ЕВРО
Езици:португалски(официален)
Религии: католици
Население: 9,920,000
Етническа принадлежност: албанци (95%), гърци, други
Територия: 91,950 кв. км
Релеф: На север са разположени планини и хълмове, а на юг - равнини. Най-големи реки са Дуоро, Гуадиана и Тежу.
Териториално деление: 18 района и автономните региони Азори и Мадейра

Начало***Европа


Португалия -- История --

Португалия Най-старото население на Португалия са иберийските племена лузитани. В I в. пр. н. е. Португалия е покорена от римляните. През VI в. е включена във вестготското кралство; в началото на VIII в. е завладяна от арабите. В хода на реконкистата се образува феодалната държава Португалия (от 1143 кралство). В резултат на морските експедиции на Б. Диаш, Вашку да Гама, П. А. Кабрал и др. през XV - XVI в. Португалия се превръща в първостепенна европейска държава и колониална империя с владения в Източна Африка, Индия, Югоизточна Азия, Бразилия. Тя извлича огромни богатства от колониите, но остава икономически изостанала страна. В 1581 Португалия е завладяна от Испания. В 1640 се освобождава от испанското господство и успява да си възвърне част от колониите. В 1703 по Метуенския договор попада под английска зависимост. В периода на Наполеоновите войни е окупирана от френски войски (1807 - 11). В 1820 избухва буржоазна революция. Португалия е обявена за конституционна монархия (1822). В резултат на буржоазната революция от 1910 монархията е свалена и Португалия е обявена за република. В I СВ Португалия участва от 1916 на страната на Антантата. От 1932 до 1968 цялата политическа власт е съсредоточена в ръцете на министър-председателя А. ди Уливейра Саласар. През II СВ Португалия съдейства на държавите от фашисткия блок. В 1948 се присъединява към плана “Маршал”. От 1949 е член на НАТО. Член на ООН от 1955.

Начало***Европа

Португалия -- Икономика --

Поругалия е развита капиталистическа държава със силно мореплаване и туризъм.

Начало***Европа


Португалия -- Култура --

Културата на Португалия е космополитна - смесица на европейско, арабско и африканско.

Начало***Европа

Португалия -- Стил на живот --

Португалците са хора с южен темперамент и с морето в кръвта си.

Начало***Европа


Португалия -- Политическа система, право и управление --

Португалия е република.

Начало***Европа

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!