Полша

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Национални институции
Президент
Бюро за сигурност
Сейм
Сенат
Премиер
Аграрно министерство
Министерство на културата
Институт за култура
Министерство на икономиката
Агенция за техника и технологии
Център за източни изследвания
Комитет за научни изследвания
Министерство на околната среда
Държавна инспекция за защита на околната среда
Министерство на финансите
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Полиция
Пожарна
Министерство на правосъдието
Социално министерство
Министерство на отбраната
ВВС
ВМФ
Министерство на образованието и спорта
Прес-служба
Академия на науките
Народна банка
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Полша -- География --

Официално име: Република Полша
Столица: Варшава
Езици: полски
Валута: евро
Религии: католическа, други
Население: 38 518 241 (2008)
Територия: 304 460 кв км
Релеф: Крайбрежието на Балтийско море е равнинно, с пясъчни плажове и дюни. Северните часто настраната са равниннни и хълмисти. Централанта част на странат ае заета от плодородни обработваеми земи. На юг надморската височина се увеличава, за да стигне до планиниските вериги на Судетите и Карпатите. Най-високите върхове са в Татрите. Одер и Висла са най-големите реки. На североизток са разположени множество малки езера.
Териториално деление: 16 провинции.


Полша -- История --

През I хилядолетие пр. н. е. по реките Одра и Висла се установяват западни славяни. В края на X в. се създава раннофеодална полска държава, която в XII в. се раздробява на отделни феодални владения. През XIV в. държавното единство е възстановено. Опасността от немска агресия довежда до сключване на лична уния между Полша и Литва (1385 г.). В Грунвалдската битка (1410 г.) съединените полско-литовски войски разгромяват тевтонците. С Люблинската уния (1569 г.) се създава обединената полско-литовска държава Реч посполита. През XVII – XVIII в. Полша, раздирана от класови и национални противоречия, преживява дълбока криза и упадък. През 1772 г. се извършва I частична подялба на Полша между Русия, Прусия и Австрия, през 1793 г. – II подялба между Русия и Прусия. Полското освободително въстание (1794 г.), начело с Т. Косцюшко завършва с поражение. След III подялба на Полша (1795 г.) между Русия, Прусия и Австрия независимата полска държава престава да съществува. В 1807 г. от полските земи, отнети от Прусия, Наполеон I създава васалното Варшавско херцогство. Съгласно решение на Виенския конгрес (1814 – 15 г.) е извършена нова подялба на полските земи. На част от Варшавското херцогство е създадено формално независимо „Кралство Полша”, обединено с Руската империя чрез лична уния. Избухналите през 1830–31 и 1863 – 64 г. въстания против руския царизъм са неуспешни. Независимостта на Полша е възстановена през ноември 1918, след като съветското правителство анулира договорите на руското правителство за разделяне на Полша. През май 1926 Ю. Пилсудски извършва държавен преврат и установява фашистка диктатура. На 1 септември 1939 г. германски войски нахлуват в Полша и я окупират. Разгръща се широко съпротивително движение. През юли 1944 г. е освободена Източна Полша, а през 1945 г. – и цяла Полша. По решение на Потсдамската конференция (1945 г.) за западна полска граница се определят реките Одра и Ниса. През 1989 г. Солидарност измества на парламентарните избори комунистите, които управляват след Втората световна война. През 1999 г. Полша става член на НАТО. През 2004 г. става член на Европейския съюз.

Полша -- Икономика --

Страната притежава разнонобразни природни ресурси: въглища, цинк, желязо, гипс, мед, лигнитни въглища, нефт, земен газ. Бързо развиващият се частен сектор съставлява около 70% от икономическата дейност. Бързото развитие на частния сектор се дължи до голяма степен на чуждестранните инвестиции и високата предприемчивост на полското население. Основни сектори на индустрията са металургията, стоманодобива, химическата и тексилната промишленост. Търговията, високите технолрогии и услугите играят важна роля за развитието и преструктурирането на икономиката. Около една пета от поляците са заети в селското стопанство, което дава по-малко то 5% от БНП. Около 60% от територията на страната се използва за селско стопанство. Почти една четвърт от населението все още живее в малки, неефективни фирми. Най-важните селскостопански продукти на Полша са зърнените храни, картофите, захарното цвекло, фуражните култури и добитъкът.

Начало***Европа


Полша -- Култура --

От векове полската култура е неразделна част от културата на Европа. Астрономът Коперник, пианистът Фредерик Шопен, ученият и два пъти лауреат на Нобелова награда (1903, 1911 г.) Мария Кюри-Склодовска, откривателят на газената лампа Игнаци Лукашевич са световно известни. Нобеловата награда за литература е била четири пъти присъждана на поляци – Хенрих Сенкевич (1905 г.), Владислав Реймонд (1924 г.), Чеслав Милош (1980 г.) и Вислава Шимборска (1993 г.). Други известни и заслужили внимание писатели от полски произход са Витолд Гомбрович, Джоузеф Конрад, Станислав Лем, Аркадий Фидлер, Циприан Норвид. Дългата музикална традиция е поддържана от световно известни музиканти като Кшищоф Пендеречки, Карол Шимановски и Хенрих Горечки. Филмите на Андрей Вайда, Кшищоф Кисловски и Роман Полански са образци на европейското и световно кино.

Полша -- Политическа система, право и управление --

Приетата през 1997 година конституция дава законодателната власт в ръцете на Сейма и Сената. Депутатите в Сейма са 460 и се избират за 4 години. За да влязат в Сейма, партиите трябва да премината 5% праг, а коалициите - 8%-ен праг. Втората камара - Сенатът - може да одобри или отхвърли законите, приети от Сейма. Президентът е представител на държавата. Избира се за 5 години при преки избори. Има право на вето, но квалифицирано мнозинство на Сейма може да отхвърли ветото на президента. Съветът на министрите се ръководи от министър-председател и е върховен орган на изпълнителната власт. Министър-председателят се номинира от парламентарното мнозинство и получава мандат от президента да сформира правителство. Народното събрание избира предложения съвет на министрите.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Политически партии
Съюз на демократичната левица
Парламентарен клуб
Трудов съюз
Гражданска платформа
Асоциация "Млади демократи"
Полска самоотбрана
Право и справедливост
Партия на полските селяни Парламентарна група
Лига на полското семейство
Свободен съюз
Християн-
национален съюз

Уния за реална политика
Алтернативна партия
Конфедерация за независима Полша
Други институции
Държавна агенция за чуждестранни инвестиции
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!