Папуа Нова Гвинея - за страната

География
История
Икономика
Култура
Политическа система
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политическа система
Папуа Нова Гвинея -- География --

Папуа Нова Гвинея е разположена в югозападната част на Тихия океан, заема източната част на остров Нова Гвинея и близките острови, архипелага Бисмарк (с най-големи острови Нова Британия - 37,8 хил. кв. км. и Нова Ирландия - 7,3 хил. кв. км.), северната част от архипелага Соломонови острови (о-ви Бугенвил и Бука), островите Д'Антъркасто и още над 200 малки острова.
Общата площ е 462,8 хил. кв. км. Граничи с Индонезия - 840 км, и има брегова линия 7 260 км. На о-в Нова Гвинея е разположена Централната планинска верига с най-висока точка връх Вилхелм - 4 509 м. Южните части са заети от обширна низина. Главният остров е покрит с джунгла, обкръжена от блатисти равнини.
Климатът е екваториален и субекваториален. Средна годишна температура - 26 градуса по Целзий, в планините над 2 500 м - до 10 градуса по Целзий.
Валежи: в планините - над 4000 мм. От реките в страната пълноводни са Сепик, Флай и др. Растителността е представена от влажни тропически гори, а на юг - от савана.
Паричната единица в страната е кина, която се равнява на 100 тое.


Папуа Нова Гвинея -- История --

Първите европейци, посетили Папуа Нова Гвинея, са португалци през XVIв., а в края на XIXв. на острова се появяват немски заселници.
През 1884г. Германия завладява североизточната част (под името Нова Гвинея), а Великобритания - югоизточната част, наречена Папуа. Западната част на о-в Нова Гвинея става колония на Нидерландия (от 1963г. към Индонезия).
През 1906г. Великобритания предава управлението над Папуа на Австралия. През 1946г. Нова Гвинея става подопечна територия на ООН под управлението на Австралия, a през 1949г. Австралия обединява двете части на острова с името Папуа Нова Гвинея.
На 16 септември 1975г. e провъзгласена независимостта на Папуа Нова Гвинея.

Папуа Нова Гвинея -- Икономика --

Папуа Нова Гвинея е слабо развита, предимно аграрна страна. В селското стопанство са заети 72% от трудоспособното население. Плодородните земи са само 5% от общата територия. Главни земеделски култури са кокосова палма (над 110 хил. т копра годишно), кафе, какао, чай, ориз и др.
Страната е богата на полезни изкопаеми - злато, медни руди (о-в Бугенвил) и перспективни нефтени и въглищни находища. Има малки дървопреработвателни предприятия. Развит е и крайбрежният риболов.
Туризмът е другият отрасъл на стопанството, който се развива заедно с инфраструктурата. Годишно страната се посещава от 52 хил. туристи, предимно от Австралия и Нова Зеландия.
Папуа Нова Гвинея е богата на природни ресурси, но тяхната експлоатация е затруднена от неравния терен и от високата стойност на развиващата се инфраструктура. Селското стопанство осигурява прехраната на 85% от населението. Богатството на полезни изкопаеми, като нефт, медна руда и злато формират 72% от приходите от експорт. Състоянието на икономиката на страната се подобрява през последните години.


Папуа Нова Гвинея -- Култура --

Изчислено е, че съществуват над хиляда културни групи в Папуа Нова Гвинея. Това разнообразие е довело до появата на много различни културни стилове. Всяка група си е създала свои форми на изразяване в изкуството, танците, боевата техника, носиите, пеенето, музиката, архитектурата. Повечето от културните групи имат и свой собствен език. Обикновено хората живеят в села, осигурявайки прехраната си чрез земеделие, едва стигащо за задоволяване на собствените им нужди. В някои райони хората ловуват и събират диви растения като допълнение към храната. Тези, които стават изкусни в ловуването, земеделието и риболова, се ползват с голямо уважение.
В областта на река Сепик има традиция в дърворезбата – често във формата на растения или животни, пресъздаващи духа на прадедите.
За валута в някои региони на Папуа Нова Гвинея са се използвали морски черупки, но през 1933г. са премахнати. В някои култури, за да си вземе булка, младоженецът трябва да заплати с определен брой позлатени мидени черупки. В други региони цената за булката се заплаща с прасета, казуари (австралийска птица) или в брой. Другаде пък булката няма цена, а именно тя е тази, която трябва да плати зестра.
Населението по планините участва в цветни местни ритуали, наречени „синг сингс”. Хората изрисуват телата си и се обличат в пера, перли и животински кожи, символизиращи птици, дървета или планинските духове. Понякога с тези ритуали се пресъздават и важни събития като знаменита битка.


Папуа Нова Гвинея -- Политическа система --

Папуа Нова Гвинея е в състава на Британската общност. Глава на държавата е кралицата на Великобритания и Северна Ирландия, представена от генерал-губернатор. Висш законодателен орган - еднопалатен Национален парламент със 109 депутата, избирани за 5 години. Изпълнителна власт - Национален изпълнителен съвет начело с министър-председател.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google