Палау

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Палау -- География --

Столица: Мелекеок
Най-голям град: Корор
Езици: английски, палауски
Валута: американски долар
БВП (номинал): 164 милиона долара (2008)
Население: 2009 оценка 20 000
Територия: 459 кв км
Република Палу е островна нация в Тихия океан на 800 километра източно от Филипините и на 3200 км южно от Токио. Страната е основана през 1994 година, като преди това е била част от управляваната от САЩ подопечна територия на ООН.


Палау -- История --

До 18 век кралство Палау има ограничени връзки с външния свят. В края на 19 век Великобритания, Испания и Германия си оспорват острова. През 1885 година с посредничеството на папа Лео 13 островът е предаден на Испания, но икономически концесии са дадени на Германия и Великобритания. Палау става част от Испанските източни Индии заедно с Маршаловите, Марианските и Каролинските острови. Всички те се управляват от Филипините. След като е разгромена в Испано-американскат война и губи Филипините, Испания продава Палау на Германия по Германо-испанския договор от 1899 година. Тогва Палау се управлява от Немска Нова Гвинея и започва период на засилено икономическо развитие. Немски инженери започват д аразработват находищата на боксит и фосфат и се развива производството на копра.
Немското управление обаче трае само 15 години. По време на Първата светтовна война по силата на англо-японския съюз Япония обявява война на Германия през 1914 година и завладява немските територии в Тихия океан. След войната Обществото на народите предава Палау на Япония като мандат клас C.
Япония включва Палау в своята империя. Започва изпълнението на агресивна програма за икономическо развитие. Япония преселва тук множество японци, окинавци и корейци и местните жители скоро стават малцинство на острова.
По време на Втората световна война Палау е завзет от американската армия и през 1947 година ООН предава на САЩ за управление своята подмандатна територия в Тихия океан. През 1979 година жителите на Палау гласуват против присъединяването към Федерация Микронезия заради културни различия. През 1994 Палау гласува за независимост и свободно асоцииране със САЩ.

Палау -- Икономика --

Икономиката се базира основно на туризма, селското стопанство и риболова. Правителството е най-големият работодател. През 200б2001 година странат е посетена от 50 000 туристи.


Палау -- Култура --

Три четвърти от населението са християни.
В Корор има няколко библиотеки, включително общественат абиблиотека със 17 000 тома. Тук е и Belau National Museum, основан през 1956.

Палау -- Политическа система, право и управление --

Президентът на Палау е глава на държавата и на правителството. Правителството осъществява изпълнителната власт, а законодателната е поделена между парламента и правителството. Съдебната власт е третата независима власт.
Палау приема своята конституция през 1981, а през 1986 сключва споразумение за свободна асоциация със САЩ, подобно на тези, сключени между САЩ и Микронезия и Маршаловите острови. Споразумението влиза в сила от 1 октомври 1994, когато Палау става независима държава.
Според споразумението със САЩ Палу нямат свои въоръжени сили, а разчита за отбраната си на американската армия, която има достъп до острова за срок от 50 години.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!