Нова Зеландия

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
История
География
Икономика
Култура
Политика
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни
тарифи!
Национални институции
Генерал-губернатор на Нова Зеландия
Парламент
Правителство на Нова Зеландия
Департамент на Премиер министъра и кабинета
Министерство на земеделието и горите
Департамент на комуникациите
Департамент на поправките
Департамент на съдилищата
Министерство на културата и историческото наследство
Министерство на отбраната
Министерство на икономическото развитие
Министерство на образованието
Министерство на околната среда
Министерство на рибарството
Министерство на външните работи и търговията
Здравно министерство
Департамент на териториалните приходи Департамент на вътрешните работи
Ministry of Justice
Департамент на труда
Офис на Кралската корона
Министерство на развитието на маорите
Министерство на тихоокеанските територии
Министерство на проучването, науката и технологиите
Държавна хазна на Нова Зеландия
Министерство на правата на жените
Министерство на младежта
Полиция на Нова Зеладния
Комисия за отклонението от обществените норми
Комисия за трабспортната сигурност
Комисия за горските пожари
Комисия за финансиране на здравните права
Комисия за радио стандарти
Статистическа служба
Антарктическа експедиция
Борд за търговско развитие Туристически борд
Държавна комисия за услугите
Комисия за отвъдоекански инвестиции
Комисия за ценните книжа
Правна
комисия

Комисия за разследване на транспортине инциденти
Съвет за алкохола
Комисия за човешките права
Избирателна комисия
Федерална Банка на Нова Зеландия
Национална телевизия
Международно радио на Нова Зеландия
Политически партии
Партия на труда
Национална партия
Сдружение
Зелена партия на Аотероа
Нова Зеландия
Първа

Аотеранска партия за легализация на марихуаната
Бъдеще за Нова Зеландия
Обединена Нова Зеландия
Естествена правна партия на Нова Зеландия
Либертарианци
Партия на здравия разум на Нова Зеландия
Обща информация
Световен справочник
Алтапедия онлайн
Страни по света
Политическа информация
Избори по света
Глава и членове на
правителство

Политически лидери
Световни говорители
Политически ресурси
Атлас за политически справки
Информация от енциклопедии
Енциклопедия Колумбия
Туристическа информация
Световен туристически наръчник
Непопулярни дестинации
Информация за правата на човека
Международни публикации на Амнести
Друга информация
Етнолог: Езиците по света
Флаговете по света
Световна база данни за флагове
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни
тарифи!
Нова Зеландия -- География --

Официално име: Нова Зеландия
Столица: Уелингтон
Езици: Английски (официален), Моaри (официален), Сайгн (официаллен)
Официална валута: Ново Зеландски долар
Религии: Англиканска, Католизъм, Пресвитериазъм, други
Население: 4 173 460 (2008)
Територия: 268 680 кв. км.
Релеф: Предимно планински с крайбрежни равнини на места
Териториално деление: 16 региона


Нова Зеландия -- История --

Историята на Нова Зеландия датира от преди повече от 700 години, когато тя е открита и заселена от полинезийците, които изграждат отличителна маорска културата, в центъра на която седят родствените връзки и земеделието. Първите европейски откриватели откриват Нова Зеландия през 1642. От края на 18-ти век, страната е редовно посещавана от изследователи и други войници, мисионери, търговци и приклюяенци. През 1840 Договорът от Уайтанги е подписан между британската Корона и различни маорски вождове, който присъединява Нова Зеландия към Британска империя и давайки на маорите равни права с британските граждани. През този век продължават да се заселват европейци и азиатци. Войни и налагането на европейската икономическа и правна система, довеждат до минаването на по-голямата част от територията на Нова Зеландия в европейско владение, което води до разклащане на маорската власт.
От 1890 парламентът на Нова Зеландия приема редица прогресивни инициативи, включително свързани и с неравноправието на жените и пенсии за възрастните. От 1930 икономиката е силно регулирана и се създава силно социална държава. Междувременно, маорската култура претърпява ренесанс и от 1950 много маорци започват да се движат в градовете. Това довежда до разработването на маорски протестантски движения, които от своя страна довеждат до по-голяма признаване на Договора от Уайтанги в края на двадесети век. През 1980 г. икономиката е в голяма степен стимулирана и редица социално либерални политики, като например декриминализацията на хомосексуалността, се приемат. Комисията по външна политика, която преди това се състои предимно от следващи интересите на Великобритания или Съединените щати, става по-независима. Следващите правителства запазват тази политика, макар и донякъде пречейки на свободния пазар.

Нова Зеландия -- Икономика --

Нова Зеландия е модерна, просперираща и развита икономика с номинален брутен вътрешен продукт (БВП) около $ 128.1 милиарда (2008). Страната има сравнително висок стандарт на живот с БВП от 30234 щатски долара на глава от населението през 2008 година, сравними с Южна Европа, например Испания, която има БВП на глава от населението на стойност от $ 33385, но по-ниска от Съединените щати - $ 46820. От 2000 г. Нова Зеландия е постигнала значително покачване на средния доход на домакинствата. Нова Зеландия, заедно с Австралия, в голяма степен успява да избяга от рецесията през 2000 година, която засяга много от западните страни.
Нова Зеландия е страна силно зависима от свободната търговия, особено на земеделски продукти. Износът представлява около 24% от производството, което е сравнително висока цифра. Това прави Нова Зеландия особено уязвима към международните стокови цени и глобални икономически забавяния. Нейният основен износ е от отраслите на селското стопанство, градинарството, риболова и дърводобива. Те съставляват около половината от износа на страната. Основни страни, на които Нова Зеландия изнася, са Австралия 20,5%, САЩ 13,1%, Япония 10,3%, Китай 5,4%, Великобритания 4,9% (2006). Туризмът играе значителна роля в икономиката на Нова Зеландия. Той генерира приходи от 12,8 милиарда щатски долара (или 8,9%) от общия БВП на Нова Зеландия и поддържа почти 200 000 работни места (9,9% от общата работна сила в Нова Зеландия). Броят на туристите в Нова Зеландия се очаква да се увеличава с 4% годишно до 2013.


Нова Зеладния -- Култура --

Култура на Нова Зеландия е синтез от местни и внесени от чужденци култури. Ранните жители на страната донасят със себе си обичаи и езика от Полинезия и развиват своя собствена и маорска култура. Британските колонизатори в деветнадесети век донасят тяхната култура и разпространяват техните религиозни традиции и английския език, което има драматичен ефект върху коренните жители. Маорската културата също оказва влияние върху колонизаторите и отличителната Пакеха или европейската култура в Нова Зеландия се развива. По-късната имиграция на хора от Тихоокеанския басейн, Източна Азия и Южна Азия също допринася за разнообразната култура в страната.
Има дебат за характеристиките на етническата група Пакеха, тъй като много от културните особености, свързани с Ново Зеландските европейци могат да бъдат намерени в културните традиции на други английско говорещи западни нации, като Великобритания, Австралия, Ирландия, Канада и Съединените щати. Както маорската така и културата на Пакеха приемат и адаптират културни форми от други страни, създавайки им отличителен Ново Зеландски вариант. Хип-хопът в Нова Зеландия, особено популярен в градските маорски и тихоокеански островни общности е ярък пример за това явление.


Нова Зеландия -- Политика --

Нова Зеландия е конституционна монархия с парламентарна демокрация. Въпреки, че няма кодифицирана конституция, конституционния Закон от 1986 г. е основното професионално изявление на Новo Зеландската конституционна структура. Кралица Елизабет II е държавен глава и е коронясана Кралица на Нова Зеландия по силата на Закона за Царските Титли от 1974 година. Кралицата е представлявана от генерал-губернатор, когото тя назначава изключително според съвета на министър-председателя. Сегашният генерал-губернатор е Ананд Сатиананд.
Генералният-губернатор упражнява кралските изпълнителни правомощия, като например правото да назначава и освобождава министрите, да разпуска Парламента и в редки случаи да взема правомошията на управляващ. Генералният-губернатор също оглавява и Изпълнителния съвет, който е официален комитет, състоящ се от всички министри на короната. Членовете на Управителния съвет са длъжни да бъдат членове на Парламента, и повечето са също така и в правителството. Правителството е основното законодателно тяло и се ръководи от министър-председател, който е по подразбиране глава на управляващата партия или коалиция. Сегашният министър-председател е Хелън Кларк, лидер на партията на труда.
В Нова Зеландия парламентът има една единствената камара - Камарата на представителите, която наброява 120 места, заети от членове на парламента. Парламентарни избори се провеждат на всеки три години под формата на пропорционален метод наречен Пропорционално Смесени Членове. Общите избори през 2005 г. създават "надвисване" на едно допълнително място, заемано от маорската партия, поради което тази партия спечелва повече места от броя на местата, който вотът на избирателите й дава.
Най-висшият съд в Нова Зеландия е Върховния съд на Нова Зеландия, създаден през 2004 г. след приемането на Закона за Върховния съд от 2003 година. Законът отменя възможността да се обжалва пред Публичен съд в Лондон. Сегашният министър на правосъдието е Дан Сиан. Съдебната власт в Нова Зеландия включва и Апелативен съд, Върховен съд, който се занимава със сериозни престъпления и граждански дела и с жалби от по-ниски инстанции като съдилища и трибунали.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!