Микронезия

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Микронезия -- География --

Официално име: Федерирани държави Микронезия
Столица: Паликир
Езици: английски, улитийски, уолийски, япски, понпейски, косрански, чукски - седем официални езика.
Валута: щатски долар
Население: 155 400; чуки 48.8%, понпейци 24.2%, косранци 6.2%, япци 5.2%,
Територия: 701 кв км
Островна държава в Тихия океан, северно от Нова Гвинея в свободна асоциация със САЩ. Четирите федерирани държави са:
Чук: територия: 127 кв км; население: 54 595; плътност: 420 на кв км
Косра: територия: 110 кв км; население: 9,686; плътност: 70 на кв км
Понпей: територия: 346 кв км; население: 74,685; плътност: 100 на кв км
Яп: територия: 118 кв км; население: 16,436 95; плътност: 95 на кв км


Микронезия -- История --

Първите европейци, стъпили в Микронезия, са португалци и испанци, търсещи островите на подправките - Индонезия. Испания установява протекторат над Каролинските острови през 16 век. През 1899 Каролинските острови са продадени на Германия. През 1914 госина са завладени от Япония. През Втората световна война Каролинските острови попадат под американска администрация под мандата на ООН.
На 10 май 1979, четири територии от Каролинските острови ратифицират нова конституция и се обявяват за Федерирани държани Микронезия. Палау, Маршаловите острови и Северните Мариански острови избират да не се включат във федерацията. На 3 ноември 1986 влиза в сила договор за свободно асоцииране на федерацията към САЩ, с което фактически Микронезия получава независимост. Договорът за асоцииране е подновен през 2004.

Микронезия -- Икономика --

Стопанската дейност включва предимно селско стопанство и риболов. Островите имат малко полезни изкопаеми с изключение на фосфата. Важно значение има финансовата помощ от САЩ, която за периода 1986–2001 възлиза на 1,3 милиарда долара.
СТраната има четири международни летища: Понпей, Чук, Косра и Яп.


Микронезия -- Култура --

Всяка от четирите страни ема своя култура и традиции, но има и тесни културни връзки между четирите страни. Обща е например традиционно силната роля на семейството и рода.
ОСтров Яп е известен с "каменните пари", големи дискове от калцит с диаметър до 4 метраи дупка в средата, които се използват като пари.
Има малко публикувани произведения от микронезийски автори. През 2008 Емелихтир Кихленг става първият микронезиец, публикувал поезия на английски език.

Микронезия -- Политическа система, право и управление --

Страната се управлява по конституцията от 1979. Еднокамарният Конгрес има четиринайсет членове. Президентът и вице-президентът се избират от Конгреса измежду четирите сенатори - представители на федерираните държави. Те сформират кабинет.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!