Литва

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Национални институции
Президент
Сейм
Премиер
Аграрно министерство
Министерство на културата
Отдел за културно наследство
Министрество а икономиката
Агенция за малките и средните предприятия
Министерство на науката и образованието
Министерство на околната среда
Министерство на финансите
Митнически отдел
Министерство на външните работи
Здравно министрество
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието
Министрество на отбраната
Отдел за туризма
Отдел за информация
Стандарти
Патентно бюро
Министерство на труда и социалните грижи
Социален фонд
Министерство на транспорта
Управление на пътищата
Управление на цивилната авиация
Служба за радио честоти
Статистика
Агенция за развитие
Ядрена сигурност
Съвет за конкуренцията
Комисия за цените и енергията
Съвет за младежта
Европейски комитет
Банка на Литва
Радио и телевизия
Държавен контрол
Конституционен съд
Литва -- География --

Официално име: Република Литва
Столица: Вилнюс
Официална валута: литас
Езици: литовски, полски, руски
Религии: праославни, католици, протестанти
Население: 3 575 439 (2008)
Територия: 65,200 кв. км
Релеф: Равнини и низини на запад. Хълмист релеф на изток и югоизток.
Териториално деление: 44 региона и 11 кметства


Литва -- История --

Литва се споменава за първи път в хрониките на Кведлинбург - на 14 февруари 1009. През XIII в. се образува феодалното Велико литовско княжество, което формално се създава с официалното коронуване на Миндагус за крал на Литва на 6 юли 1253.
През 15-ти век Великото литовско княжество се простира от Прибалтика до Черно море. Когато княз Ягело е коронован за цар на Полша на 2 февруари 1389, Литва и Полша минават под управлението на една и съща династия. С Люблинската уния (1569) Литва се обединява с Полша в една държава (Реч посполита). През 1795 голяма част от Литва, а след Виенския конгрес (1814 – 15) цяла Литва (с изключение на Клайпеда) влиза в състава на Русия.
По време на I СВ е окупирана от германски войски. През декември 1918 се установява съветска власт. През февруари 1919 Литва и Белорусия се обединяват единна Литовско – Белоруска ССР. През август 1919 буржоазната власт е възстановена. През 1926 се установява фашистка диктатура. През юли 1940 Литва е обявена за съветска социалистическа република. От 3 август същата година е съюзна република в състава на СССР. По време на II СВ е окупирана от немски войски. През 1945 се връща в състава на СССР.
Литва обявява независимост на 11 март 1990. На 29 март 2004 тя става член на НАТО. На 1 февруари 1998 Литва става асоцииран член на ЕС. На 1 май 2004 Литва се приъединява към ЕС.

Литва -- Икономика --

Литва имала предимно селкостопанска икономика преди 1940. През следващите 50 години страната е изцяло интегрирана към съветската система. Преминаването към пазарна икономка след 1990 е рязко и трудно. Отглеждането на добитък и млекодобив са основните селскостопански отрасли в Литва. Главните култури са картофи, зърнени храни и пшеница, и захарно цвекло. Развити са също дърводобивът и риболовът. Най-важните продукти, произведени в Литва, са преработени храни, петролни продукти, текстил, дрехи и напитки. Литва разполага с добре-развита енергийна система. Русия остава основният търговски партньор и за внос, и за износ. Други водещи купувачи на литовски стоки са Германия, Дания, Латвия, Украйна, Великобритания и Полша. Страните, внасящи в Литва, са Германия, Полша, Италия, Дания и Франция. На 1 май 2004 страната официално се присъединява към ЕС, заедно със съседните прибалтийски държави Латвия и Естония.


Литва -- Култура --

Литературата на страната започва развитието си с поемата „Метай“ (Сезоните), написана от лутеранския пастор Кристийонас Донелаитис през 18 век. Симонас Даукантас (1793-1864) написва първата историческа книга на литовски и публикува също и народните книги. Забележителни фигури на литовската култура от съвременната епохаса поетът и драматург Йонас Макиулис, Казис Сайа, поетите Томас Ванклова и Джудита Вайкиунайте, Миколоус Киурлионис (1875-1911) - композитор и художник. Мелодичните и лирични народни песни са безкраен извор на вдъхновение за музиканти, композитори и изпълнители. Класически творби, рок и джаз се смесват и се обогатяват един друг. Различни фестивали се провеждат целогодишно: добре познатият пътуващ фестивал на класическата музика „Музикална есен“, фестивалът на Вилнюс, фестивал на хоровата музика, джаз фестивали.


Литва -- Политическа система, право и управление --

Литва е президенска република. Конституцията на Република Литва е приета на 25 октомври 1992г. Съласно литовската конституция президентът е държавният глава. Литовският президент се избира от директен вот на населението за срока от 5 години и най-много 2 последователни мандата. Президентът на републиката е отговорен за главните политически проблеми от въшно и вътрешно естество, назначава и уволнява държавните служители на базата на конституцията и други закони, обявява извънредно положение, одобрява и публикува законите, приети от сейма или ги връща за преразглеждане, изпълянва и други задължения, описани в конституцията. Президентът формално назначава министър-председател, глава на правителството, който трябва да бъде одобрен от парламента, и чрез втора номинация назначава останала част на кабинета, както и броя на другите граждански служители и съдии. Членове на съвета на министрите се номинират от министър-предсетателя. Най-висоопоставеният законодателен орган в Литва е сеймът или парламентът, еднокамарен, състоящ се от 141 члена, избирани за 4 години. Сеймът има правото да приема конституцията и да я поправя, да приема закони, да контролира дейността на парламента, да одобрява бюджета, да основава държавни институции според закона. 71 места в сейма се определят от директен вот на населението, докато останалите места се разпределят на пропорционален принцип между партиите, получили най-малко 5 % от вота на населението. Всички граждани над 18 години могат да гласуват. Литовската съдебна система се състои от Конституционен съд, Апелативен съд, областни и оркъжни съдилища.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Политически партии
Партия на труда
Социал-
демократи

Нова демокрация
Нов съюз
Либерален съюз
Консерватори
Християн-демократи
Съюз център
Умерени консерватори
Социал-
демократи 2000

Национал-
демократи

Народна партия
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!