Ирландия

За страната

География
История
Икономика
Култура
Стил на живот
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Стил на живот
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Национални институции
Президент
Премиер
Статистическа служба
Комитет за хилядолетието
Отдел за изкество и наследство
Филмов борд
Съвет за изкуства
Съвет за наследство
Комисия за радио и телевизия
Архив
Радио и телевизия
Департамент за отбрана
Въоръжени сили
Отдел за образование и наука
Служба за висше образование
Отдел за търговия и заетост
Регистър на компании
Служба по стандартите
Служба за здраве и сигурност
Агенция за развитие на индустрията
Служба за обучение и заетост
Северен Дъблин
Южен Дъблин
Среден западен регион
Предприятия в Ирландия
Технологичен център за избори
Департамент за околна среда
Агенция за защита на околната среда
Служба за пътищата
Финансов отдел Служба за обществени дейности
Агенция за управление на хазната
Обменен борд
Отел за външни работи
Здравен отдел
Агенция за сигурност при храните
Медицински борд
Борд за изследвания
Поземлен регистър
Агенция за земята
Отдел за морски и природни ресурси
Морски институт
Рибен борд
Морски рибен борд
Туристически борд
Агенция за обучение в туризма
Комисия за енергийно регулиране
Централна банка
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Ирландия -- География --

Официално име: Република Ирландия
Столица: Дъблин
Официална валута: евро
Езици: ирландски, английски
Религии: католици, други
Население: 3,621,000
Територия: 68,890 кв. км
Релеф:Централната част е равниннна, в периферната част има хълмове и ниски планини

Начало***Европа


Ирландия -- История --

През IV в. пр. н. е. Ирландия е населена от келтски племена. Около III в. на територията й се образуват няколко кралства. От 795 е подложена на опустошителните нападения на норманите, разбити и прогонени през 1014. През XII в. започват завоевателните походи на английските барони. Английската колонизация продължава до края на XVII в., когато Ирландия е окончателно превърната в английска колония. Английското потисничество предизвиква мощна вълна от националноосвободителни въстания и масова емиграция. В 1858 възниква дребнобуржоазното движение на фениите, борещи се за независимост. Либералната буржоазия, начело с Ч. Парнел издига искане за хомрул. В 1896 е образувана Ирландската соц. републиканска партия. През 1916 избухва въстание в Дъблин, жестоко потушено. В 1919 е обявена независимостта на Ейре с президент Де Валера. През 1919 – 21 се води партизанска война против английското господство. Десните шинфейнери (членове на партията Шин Фейн, основана в 1905) в 1921 сключват договор с Великобритания за частична автономия на Ейре с правата на доминион (т. нар. Ирландска свободна държава) без 6 графства в Северна Ирландия (Ърлстър), оставащи под английска власт. Левите шинфейнери продължават освободителната борба. В избухналата гражданска война (1922 – 23) защитниците на републиката претърпяват неуспех. Властта е заета от едрата ирландска буржоазия. През 1937 при правителството на де Валера (1932 – 48) ирландския парламент обявява страната за суверенна и независима държава Ейре, но фактически английската зависимост не е отхвърлена и разчлененнието на Ирландия остава в сила. На 18 април 1949 е провъзгласена Ирландската република, която излиза от Британската общност (Ълстър остава във Великобритания). Член на ООН (1955).

Начало***Европа

Ирландия -- Икономика --

Ирландия в момента има най-бързо развиващата се икономика в Европейския Съюз, който заема едно от водещите места в индустриалния свят. Това от части се дължи на милиардите, които европейските структурни фондове инвестират в Ирландия, а също така и на ефикасното управление на националния дълг. Земеделието, някога най-важният сектор, сега е отстъпило място на индустрията и услугите. Индустрията заема 46 процента от Брутния Вътрешен Продукт(БВП), около 80 процента от износа и 29 процента от работната сила на страната. Въпреки че износът си остава главната причина за развитиета на ирландската икономика, тя процъфтява и благодарение на увеличените потребителски разходи, строителството и бизнес инвестициите. На глава от населението БВП е с 10 процента по-висок от този на четирите най-развити европейски икономики и на второ място в Европейския Съюз след Люксембург. През последните десет години правителствота на Ирландия осъществява серия от национални икономически програми с цел овладяване на ценовото равнище, намаляване на инфлацията, понижаване на държавните разходи, подобряване на трудовите умения и увеличение на чуждите инвестиции. Между 1993 и 1997 година икономиката на Ирландия отбелязва растеж от безпрецедентните 40 процента и тази тендеция продължава, било то и с по-ниски темпове. През 2004 година реалният Брутен Вътрешен Продукт нараства с 5.1 процента, а реалният Брутен Национален Продукт – с рекордните 5.5 процента. БВП на Ирландия през 2004 година възлиза на $126.4 милиарда, 23.8 процента от които са благодарение на инвестициите, а 34.1 процента се дължат на нетния износ. Нивото на безработица в Ирландия за 2004 година е 4.3 процента. Всъщност, през 2004 Ирландия все още има втората най-ниска безработица в Европейския съюз, по-малко от половината на средната безработица на 25 –те членки на ЕС. Нивото на инфлация през 2004 година е 2.2 процента. Въпреки че инфлацията се е стабилизирала, Ирландия продължава да е скъпо място за живеене и покачващите се цени на къщите си остават значителен проблем. Бъдейки една от първите, които задоволяват критериите за въвеждане на еврото, страната приема новата европейска валута на 1 януари 1999 и еврото започва да се езползва за електонни трансфери и счетоводни цели. Евро монети и банкноти са представени през 2002 година, когато пунтът или ирландският паунд престават да бъдат законно платежно средство. Освен това на 1 януари 1999 контролът върху ирландската монетарна политика, включващ установяване на изгодни цени и регулиране на предлагането на пари, се прехвърля от Ирландската Централно Банка върху Европейската Централно Банка, която е отговорна за всички монетарни политики на Европейския Съюз.

Начало***Европа


Ирландия -- Култура --

Културата на Ирландия е келтско-германска с известно романско влияние.

Начало***Европа

Ирландия -- Стил на живот --

Ирландия се характеризира с висок жизнен стандарт.Република Ирландия, с площ от 70 282 км2, има население от 3 917 203 души според преброяването на населението през 2002г. В действителност обаче според текущите данни населението е над 4 милиона. Приблизително две трети от ирландците живеят в градовете, като 1.2 милиона живеят в Дъблин и околностите. Като цяло населението е доста младо – 37% от хората са на възраст под 25 години, а 21% са под 14 годишна възраст. Прирастът на населението се изчислява на 1.6%(2002г.). Раждаемостта се е увеличила с 27% между 1994г. и 2002г. и в момента Ирландия има една от най-високите раждаемости в Европейския Съюз – 14.4 на 1000 души. Смъртността е 7.6 на 1000 души, а нетната миграция през 2002г. се изчисява на 6.8 емигрнти на 1000 души. Средната продължителност на живота отново по данните от 2002 е 73.0 години за мъжете и 78.5 години за жените. Всички тези статистически данни свидетелстват за един висок стандарт на живот в страната през последните години. Главните причини за смъртността за същата година са заболявания на кръвосната система, които представляват 42% от всички случаи. 1.3% от смъртнитe случаи са причинени от пътно-транспортни произшествия,а над 20% се дължат на раковите заболявания. Ракът играе все по-голяма роля за смъртността на ирладците. През 2002г. са били регистрирани 21 303 нови случая на заболяването, а 7 825 души са починали от рак. Около 88% от ирландците са описали себе си като римокатолици в преброяването от 2002г., от когато са последните данни. Освен това общности на англиканци, методисти, презвитерианци, еврейци и квакери съществуват в Ирландия от много години, а други религии като будизъм, ислям и християнското учение са спечелили привърженицr през последните години. Църквата, заедно с държавата, играе главна роля в образованието, в ръководенето както на началните, така и на средните училища, а духовници често взимат участие в ръководството на богословските училища. Дори в здравеопазването, църковните разпоредби са играли много важна, макар и с годините намаляваща роля в управлението на болници и приюти. Що се отнася до спорта, келтският футбол и ирландският хокей са най-популярните спортове в Ирландия. Заедно с камогия, женския галски футбл, хандбала и раундърса, те съставляват националните спортове на Ирландия, с общо название Келтски Игри. Надбягванията с хрътки и конните надбягвания също са популярни в Ирландия: често се състоят срещи на конните надбягвания, а на стадионите за хрътки се обръща много внимание. Държавата е известна с отглеждането и тренирането на състезателни коне, а също така е и голам износител на кучета за надбягвания. Голфът е изключително популярен спорт в Ирландия, а голф-туризмът е главва индустрия. Ирландските традиционни народна музика и танци също са много известни. Средата на 20 век, когато ирландското общество се опитва да се модернизира, традиционната музика започва да губи своята популярност, най-вече в районите на градовете. През 60-те години, под влиянието на американската народна музика, интересът към ирландската народна музика се възражда. 70-те и 80-те години разликата между народната и рок музиката се размива благодарение на многото изпълнители, които често минават от единия в другия стил, приемайки това за нещо съвсем нормално. Тази тенденция напоследък може да се забележи в работата на групи и изпълнители като U2, The Cranberries, The Corrs и Van Morrisson.

Начало***Европа


Ирландия -- Политическа система, право и управление --

Ирландия е република.Ирландия, състояща се от 26 окръга, получава своята независимост от Англия след войната за независимост, която започва през 1919г. и след договора, който е подписан през 1921г. Северна Ирландия – състояща се от окръзите Армаг, Даун, Антрим, Дери, Ферманаг и Тирон – е част от Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия. 26-те окръга на Ирландия са обявени за Република с постановление на ирландския парламент (Даил Ейреан) през 1948г. Република Ирландия започва своето съществуване през 1949г. Ирландската политика по традиция е характерна с опозицията си на британското управление. Различията, породени с подписването на Договора в Англия през 1921г., в края на краищата довеждат до гражданска война между привържениците и противниците на подписването. Двете най-големи политически партии – Фиана Фаил и Файн Гаел произлизат съответно от противниците и привържениците на Договора. Всъщност Фиана Фаил, Файн Гаел, Син Феин и дори ИРА имат един и същ корен – възставането срещу британското управление в Ирландия. Ирландия е демократична държава и нейният парламент се нарича Ойреахтас. Той се състои от две камари: Даил Ейреан (Народното Събрание) и Сеанад (Сенатът). Членовете на двете камари се избират за срок от 5 години. Народното Събрание има 166 членове, които се избират на тайно гласуване чрез пропорционална система. Сенатът има 60 членове, които се избират от висшисти и професионални консултанти. 11 члена на Сената се посочват от министър-председателя. Независимо от това, че премиерът оглавява правителството и е отговорен за развитието на страната, Ирландия има също и конституционен президент. Президентът, който официално оглавява държавата, разполага с малка власт, но има правото да разпуска или да откаже да разпусне правителството, ако премиерът отправи такава молба. Президентът, избиран за срок от 7 години, оглавява също така и войската.

Начало***Европа

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
РУСКИ ЕЗИК
за начинаещи
96 часа, 1.50 на час.
Сертификат
Записване:
тел. 79-75-97
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!