Гватемала

За Гватемала

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
История
География
Икономика
Култура
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
реклами
тук.
Гватемала -- География --

Име: Република Гватемала
Местоположение: Централна Америка
Географски кординати: 15 30 С, 90 15 З
Столица: Гватемала
Площ: 108,889 кв км
Сухоземни граници: 1,687 км
Държави, с които Гватемала граничи: Белиз, Салвадор, Хондурас, Мексико
Брегова ивица: 400 км
Климат: тропичен; горещ, влажен в ниските части; по-хладен във високите.
Релеф: предимно планински
Естествени ресурси: нефт, никел, риба
Естествени опасности: вулкани, земетресения, урагани, тропически бури


Гватемала -- История --

Цивилизацията на маите е населява днешна Гватемала в продължение на две хилядолетия преди пристигането на испанците в началото на 16-ти век. Близо 300 години Гватемала е испанска колония преди да обяви своята независимост през 1821 година. До 1840 година е част от Мексиканската Империя, когато получава пълна независимост. Оттогава страната преминава през периоди на демократично управление и граждански войни.

Гватемала -- Икономика --

Гватемала е най-гъсто населената държава от страните от Централна Америка с 2 пъти по-малко БВП на човек от този на Аржентина, Бразилия и Чили. Селскостопанският сектор допринася за около една десета от БВП, две пети от износа и половината от работната ръка. Кафето, захарта и бананите са основни стоки, като износът на захар се благоприятства от повишеното търсене на етанол в световен мащаб. Подписаното през 1996 година споразумение за мир, с което приключва 36-годишната гражданска война, премахва основната пречка за външни инвестиции и оттогава Гватемала провежда важни реформи за стабилизиране на макроикономическата обстановка. Споразумението за свободна търговия влиза в сила през 2006 година и води до повишени инвестиции в износния сектор, но притеснения относно сигурността, липсата на квалифициран персонал и слабата инфраструктура продължават да затрудняват международната търговия. Приходите в различни части на страната са крайно различни, като повече от половината от населението е под прага на бедност. Други съпътстващи предизвикателства са повишаване на правителствените приходи, сключването на допълнителни международни договори, пресичането на канали за наркотици, както и справяне с високата престъпност. През 2009 година икономическият растеж на страната се забавя в следствие на намаленото търсене от страна на САЩ и други страни от Централна Америка на износни храни, както и на световната икономическа криза.
БВП: $68.58 милиарда (2008)
БВП - икономически растеж: 4% (2008)
БВП - на човек: $5,300 (2008)
БВП - по сектори: селскостопански: 13.1%; промишленост: 25%; услуги: 61.9% (2008)
Работна ръка: 4.056 милиона (2008)
Безработица: 3.2% (2005)
Население под прага на бедност: 56.2% (2004)
Външен дълг: 23.6% от БВП (2008)
Инфлация: 11.4% (2008)
Продукти: захарно цвекло, заревица, банани, кафе, грах; едър рогат добитък, овце, свине
Промишленост: захар, текстилни изделия и облекло, мебелировка, химикали, метали, нафта, гума
Износ: $7.862 милиарда (2008)
Износ - стоки: кафе, захар, нафта, дрехи, плодове и зеленчуци, подправки
Внос: $13.38 милиарда (2008)
Внос - стоки: горива, машини и транспортни съоръжения, строителни материали, жито, изкуствени торове, електричество


Гватемала -- Култура --

Културата на Гватемала отразява силно майско и испанско влияние. В резултат има големи различия между провинциалните планински райони и градовете.
Въпреки че испанският е официалният език, той не е много разпространен сред коренното население дори и като втори език. Двадесет и един различни майски езика могат да се срещнат в различни части на страната, както и два немайски – ксинка, езикът на коренното население, и гарифуна.
50–60% от населението са католици, 40% протестанти и 1% следват коренната майска вяра. Католицизмът е бил официалната религия през колониалната епоха, но в последните десетилетия протестанството става все по-разпространено.


Гватемала -- Политическа система, право и управление --

Гватемала е президетска република, като президентът е едновременно глава на държавата и на правителството. Изпълнителната власт се упражнява от правителството. Законодателната власт е разпределена между правителството и Конгрес на Републиката.
Конституцията на Гватемала от 1985 година осигурява разделението между изпълнителната, законодателната и съдебната власт.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Рекламирайте тук
Вижте нашите
реклами
тук.
Рекламирайте тук
Вижте нашите
реклами
тук.