Германия

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Федерални институции
Президент
Парламент
Федерален съвет
Правителство
Канцлер
Служби за разузнаване
Федерален архив
Федерален институт за култура и история на Източна Европа
Министерство за защита на потребителите, храни и селско стопанство
Федерален институт за растителни видове
Федерален институт по здравна медицина
Федерален институт за селско стопанство и изхранване
Федерален институт по храните
Федерален институт за селско стопанство
Институт за горско стопанство и горски продукти
Институт за рибна продукция
Институт за вирусни заболявания по животните
Федерален институт за селско и горско стопанство
Федерален институт за изследвания върху зърното и картофите
Федерален институт за изследвания върху месото
Институт за аграрни култури
Централно бюро за аграрна информация
Федерално министерство на отбраната
Северно управление на отбраната
Западно управление на отбраната
Федерален офис за отбранителни технологии
Военен институт за подводна акустика и геофизика
Федерално министерство за икономическа кооперация и развитие
Федерално министерство за икономика и технологии
Федерална служба за икономика и контрол над експорта
Федерална служба за картелите
Регулаторна служба за комуникации и пощенски служби
Федерален институт за физически технологии
Федерален институт за изследване и тестване на материалите
Федерален институт за геоложки науки и материали
Федерално бюро за експортна информация
Комисия по монополите
Федерално министерство за образование и изследвания
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Германия -- География --

Официално име: Федерална република Германия
Столица: Берлин (повечето министерства и много федерални институции се намират в предишната столица Бон)
Официален език: немски
Валута: Евро
Религии: протестантска, католическа, други
Население: 82 400 996 (2008); германци – 91,5 %, турци – 2,4 %, италианци 0,7 %, гърци – 0,4 %, поляци – 0,4 %, други – 4,6 %
Територия: 349 520 кв. км.
Релеф: Германия е равнинна на север, хълмиста в централната и западната си част и планинска вна югозапад /Баварските Алпи/. По-важните реки са Дунав, Елба, Рейн, Емс, Майн, Везер
Административно деление: 16 провинции, включващи Баден-Вюртенберг, Бавария, Берлин, Бранденбург, Бремен, Хамбург, Хесен, Мекленбург-Померания, Долна Саксония, Северен Рейн- Вестфалия, Рейн-Пфалц, Саар, Саксония, Саксония-Анхалт, Шлезвиг-Холщайн, Тюрингия


Германия -- История --

В древността територията на Германия е населена от германски племена, включени през VI – началото на IX в. в състава на Франкската държава. Разпадането й по Вердюнския договор (843) слага начало на средновековната германска държава. През X в. започва агресия на немските феодали на изток и германизация на западнославянските земи. Германските владетели водят продължителни войни за господство над Италия. При Отон I е провъзгласена Свещената римска империя (962). От XI в. Германия е разпокъсана на множество феодални владения, подчинени формално на германския император. В началото на XVI в. започва движение против католическата църква – Реформация, прерастнало в Селска война (1524-25). Тридесетгодишната война (1618-48) засилва феодалната раздробеност на страната. През XVII-XVIII в. сред германските държави се открояват Австрия и Прусия. Особена мощ получава военно-крепостническа Прусия, която разширява значително своята територия и се оформя като водещ фактор в Германия. Под влияние на Френската буржоазна революция феодалните отношения в Германия започват да се рушат и се зараждат нови, капиталистически отношения. Този процес се засилва още повече по време на Наполеоновите войни и особено в периода след Виенския конгрес (1814-15). Политическата разпокъсаност обаче спъва развитието на капиталистическите отношения. През 1848 избухва буржоазно-демократична революция, но тя не успява да постигне обединение. То се извършва от Прусия под ръководството на О. Бисмарк чрез династични и завоевателни войни. Пълното обединение на Германия става през 1871 по време на Френско-пруската война (1870-71). Обединена Германия бързо се превръща в мощна промишлена държава. В края на XIX и началото на XX в. тя заема първо място в Европа по икономическо развитие и се оформя като водеща империалистическа сила. Германските монополисти и земевладелци (“юнкери”) се борят за световно господство. Начело на Тройния съюз Германия разпалва I СВ (1914-18), но претърпява поражение (Версайски мирен договор 1919). В резултат на разрухата на страната и изострянето на класовите противоречия избухва Ноемврийската революция (1918). След приемане на Ваймарската конституция (1919) Германия става буржоазна парламентарна република. На 30 януари 1933 канцлер става А. Хитлер и в страната се установява фашистка диктатура. Германия предприема редица агресивни актове – италиано-германска интервенция в Испания (1936-39), насилствено присъединяване на Австрия (1938), окупация на Чехословакия (1939). С германската агресия против Полша (1 септември 1939) започва Втората световна война (1939-45). Войната завършва с безусловна капитулация на фашистка Германия (8 май 1945) и разделяне на странта на три части - Източна Германия, Западна Германия и Западен Берлин. Загиват няколко милиона германци, страната претърпява големи териториални и материални загуби. На 23 май 1949 г. е създадена Федерална Република Германия (ФРГ) на територията на западните окупирани зони. Нейна столица става Бон. На 7 октомври 1949 г. на територията на съветската зона е създадена Германска Демократична Република (ГДР) със столица източен Берлин. Бившата германска столица, Берлин, е разделена на Източен Берлин и Западен Берлин. Основана като либерална парламентарна Република със "социална пазарна икономика," ФРГ изживява дълъг икономически растеж, следствие на валутната реформа от юни 1948 и американското съдействие по плана Маршал (1948 - 1951). Източна Германия е съюзник на СССР. Източна Германия скоро става най-богатата, най-напреднала страна в Източния блок. Отношенията между Източна Германия и Западна Германия остават студени докато западният канцлер Вили Бранд предприема доста спорен опит за сближаване с източните европейски комунистически държави през 70-те години. През лятото на 1989 г. бързи промени се случват в Източна Германия, която в края на краищата води до германското обединение. Водачът на ГДР Ерих Хонекер е принуден да напусне през октомври, и на 9 ноември, източногермански власти неочаквано позволяват на източногермански граждани да влязат в Западен Берлин и Западна Германия. Стотици хиляди хора се възползват от възможността Това води до ускорение на процеса на реформите в Източна Германия, който свършва с германското обединение (3 октомври 1990).

Германия -- Икономика --

Германия е най-силната индустриална страна в рамките на ЕС. По обем на промишлено производство е на трето място в света след САЩ и Япония, а по размер на външната търговия - на второ след САЩ. Германия е на първо място в света по износ – 786 милиарда евро – продукти на химическата индустрия, моторни превозни средства, продукти от желязо и стомана, храни, електроуреди. Важни търговски партньори са Франция 10.6%, САЩ 9.3%, Великобритания 8.4%, Италия 7.4%, Холандия 6.2%, Австрия 5.3%, Белгия 5.1%, Испания 4.9% (2006). Страната е един от най-важните пазари в Европа и привлекателно място за инвестиции – 500 от най-големите световни фирми развиват дейност на територията й и общо 22 000 чуждестранни компании с 2,7 милиона работници, преките чуждестранни инвестиции са 544,6 млрд. долара (2003 г.), а в производството са заети 2, 7 млн. работници. Брутен вътрешен продукт: 2,216 млрд. евро (2006 г.) Брутен вътрешен продукт на човек от населението: 26 856 евро. Инфлация: 1,7 % (2006 г.). Промишлеността формира половината от съвкупния обществен продукт и голяма част от износа. Енергетика – Германия е един от най-големите световни потребители на енергия, включително и на електроенергия (512.9 млрд. kW.h). По производство на енергия тя е на пето място в света. Политиката на правителството е насочена към получаване на енергия от възобновяемите източници, като целта е до 2050 г. половината от произвежданата енергия да е от такива източници. За 2006 г. разпределението на източниците на енергия е 35,7 % петрол, 23,9 % въглища, 22,8 % природен газ, 12,6 % АЕЦ, 1,3 % вятърни и водни електроцентрали, 3,7 % други. По производство на енергия от вятърни електроцентрали Германия е на първо място в света. Правителството се е съгласило да извади от употреба всички атомни електроцентрали до 2012 г. Черна металургия – един от най-важните промишлени отрасли. Около половината от продукцията се изнася. По производство на чугун, прокат и стомана е на второ място в Европа. Водещи фирми са „Круп”, „Хьош”, „Тисен”, „Манесман”. Машиностроене – най-важният промишлен отрасъл, дава над 35 % от общата промишлена продукция и половината от износа на страната. Отрасли: тежко машиностроене, транспортно машиностроене, водещо е автомобилостроенето („Фолксваген”, „Даймлер Бенц”, БМВ, „Ауди”, „Порше”, сред топ 50-те в света “Даймлер Крайслер” е 6-ти, а „Фолксваген” – 15-ти), корабостроене („Люрсен” и „Блум и Фос”), авиационно-космическа промишленост („ФФ - Фокер”, „Дорние”), прецизна техника и оптика „Карл Цайс”, електротехника („Сименс”, „Телефункен”), биотехнолигии, нанотехнолигии. Химическа промишленост – структуроопределящ отрасъл. По износ на химически изделия е на първо място в света (БАСФ). Световен производител на лекарства („Байер”). Хранително-вкусова промишленост – най-важен отрасъл е захарната промишленост, добре развита е пивоварната индустрия – второ място по производство на бира в света („Кроненбург”, „Карлсберг”, „Варщайнер”, „Хайнекен”). Селско стопанство: на него се пада 0,9 % от БВП. Животновъдство – основен отрасъл, развито е отглеждането на птици, свине и едър рогат добитък. Растениевъдство – отглеждат се зърнени храни, технически култури и зеленчуци. Германия е един от най-големите производители на ръж, овес, картофи и захарно цвекло. На първо място по добив на хмел. Услуги – на тях се падат 70 % от БВП. Най-големите по оборот предприятия в областта на услугите са „Дойче телеком” и „Дойче пост”. Следват „Дойче бан АД”, туристическият концерн TUI, медийният концерн „Бертелсман”. Туризъм – Туризмът в Германия непрекъснато се развива. След търговията туризмът е вторият по големина сектор в Германия, допринасяйки за БВП на страната с 8 %. Почти 3 милиона души са заети директно или индиректно в бранша. Туристическата индустрия разполага с повече от 50 000 хотела и къщи за настаняване, както и 180 000 ресторанта. В страната има 18 000 туроператори и туристически агенции, 5 500 пътнически агенции с 50 000 автобуса и 3 000 къмпинга. Транспорт – обща дължина на жп линиите е 70 174 км, шосета – 656 140 км, от тях автомагистрали – 230 735 км, петролопроводи – 2500 км. Тонажът на флота е 6,5 млн. т. Плавателни са реките Рейн, Елба, Одер, Дунав, Северногерманският канал, свързващ Елба с Хавел, и Европа канал, свързващ Рейн, Майн и Дунав – главна ос на вътрешните европейски пътища. Най-голямото морско пристанище е Хамбург, а най-голямото речно – Дуисбург. Други големи морски пристанища са Кил, Любек, Рощок, Бремен, Вилхелмсхафен, Висмар, а речните са Хамбург, Кьолн, Манхайм, Карлсруе, Бон, Дрезден. Самолети на германската авиокомпания „Луфтханза” летят до всички континенти, 613 летища.


Германия -- Култура --

Германия има значителен принос в световното културно наследство. Известна е като страната на поети и мислители (das Land der Dichter und Denker). Немска литература може да бъде проследена назад във времето до Средновековието. Световноизвестни са поетите Гьоте, Шилер и Хайне. Сборниците с приказки на братя Грим популяризират немския фолклор по света. Значими автори от ХХ век са Томас Ман, Бертолд Брехт, Херман Хесе, Гюнтер Грас. В германия са родени едни от най-великите композитори на класическа музика – Бетховен, Бах, Брамс, Шуман, Вагнер. За 2006 г. Германия е петия по големина музикален пазар на света, повлиян от поп и рок музиката чрез изпълнители като Крафтверк, Скорпионс и Рамщайн.
Прочути германски художници са Дюрер от епохата на Ренесанса, Каспар Давид Фридрих – Романтизъм, Макс Ернст – Сюреализъм. Архитектурата е представена от стиловете Готика, Ренесанс, Барок. Германия има голямо значение за развитието на ранния модернизъм. Тук е основано движението Баухаус (Bauhaus), основано от Уолтер Гропиус. В Германия е роден Лудвиг Миес ван дер Рое един от най-известните архитекти през втората половина на ХХ век. Небостъргачът с фасада от стъкло е негова идея. Много исторически личности, като Моцарт и Кафка, въпреки че не са германци, също имат принос за развитието на немската култура.
В съвременната епоха Германия е една от малкото държави, която в значителна степен подпомага културните прояви. За изключителното им многообразие значение има федералният и децентрализиран характер на управлението на страната, поради което културният живот се развива дори и в най-малките градове и общини. Във всяка федерална провинция се поставят различни акценти при подпомагане на културни проекти, при което се гарантира запазването на регионалното своеобразие. Традиционни прояви от различен характер са Бетовеновият фестивал в Бон, Дрезденският музикален фестивал, Фестивалът на рока „Rock am Ring”, Великденският залцбургски фестивал, Панаирът на книгата във Франкфурт, Международният кинофестивал в Берлин („Берлинале”), Берлинският джаз фестивал, Кьолнксият карнавал, Октоберфест в Мюнхен, Мюнхенският пролетен фестивал, Биреният фестивал в Мюнхен. Особено внимание заслужава инициативата „Дълга нощ на музеите” (Lange Nacht der Museen), която започва да се провежда от 1997 г. в Берлин, а впоследствие намира отзвук и продължение в други европейски градове. Културни учреждения: 6000 музея, 400 театъра, над 100 музикални и оперни театъра, 140 професионални оркестъра, 14 000 библиотеки.
Музеи: музейният комплекс в центъра на Берлин – музей „Боде”, „Пергамон”, Старият музей на Шинкел до Лустгартен, Новият музей, Старата национална галерия; Национален исторически музей, Музей на изящните изкуства, Бранденбургската врата, Райхстагът (Берлин); Пинакотеката, Дойчес Музеум (най-големият музей на техниката), Музеят на играчките и „Хофбройхаус” – най-популярната бирена институция (Мюнхен); Музей на модерното изкуство, Музей на иконите (единственият в Западна Европа), „Штадел, музеите на киното, комуникациите, приложните изкуства, съвременното изкуство, архитектурата (Франкфурт); Гутенбергов музей (Майнц); Национален дворец на изкуствата и Исторически музей „Грюнес гевьолбе” (Дрезден); Музей на приложните изкуства и Катедралата (Кьолн); Музей на съвременната литература и Национален музей на Шилер (Марбах); музеите на Шилер и Гьоте (Ваймар); музеите на изящното изкуство и на кафето (Лайпциг).
Замъци: Всеки замък в Германия е оригинален и неповторим, има своя вълнуваща история, която пази и днес. Макар че някои не са добре запазени, има замъци от всяка епоха и всеки стил. Много от тях се използват за организиране на концерти, сватбени тържества и други празненства. Едни от известните замъци са „Кайзербург” в Нюрнберг, „Херенкимзее” на остров Херенинзел, „Нойшванщтайн” в Бавария, Резиденция на княжеските архиепископи във Вюрцбург, „Шарлотенбург” в Берлин, „Сан Суси” в Потсдам, „Мирабел” и „Хоензалцбург” в Залцбург, „Белведере”, „Нимфенбург” в Мюнхен, „Хоензалцбург” в Берхтесгаден. Опери и театри: – „Дойчес Театер” и Нацоналната опера на Германия в Берлин,националните театри във Ваймар и Манхайм, Театер дер Велт в Щутгарт, театърът на Бавария в Мюнхен, театърът в Хамбург, Хановер опера, Дрезденска опера, Операта в Бон.

Германия -- Политическа система, право и управление --

Германия е федерална парламентарна демократична република, основана на принципите на разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Всички държавни органи са подчинени на конституционния ред. Държавно устройство: федерация на 16 провинции, всяка със собствена конституция, парламент и правителство. Начело на държавата е президент (Хорст Келер, ХДС), избиран на 5 години. Върховен законодателен орган е парламентът с право и възможности за упражняване на парламентарен контрол над дейността на изпълнителната власт. Състои се от две палати – Бундестаг (669 депутати, избирани за 4 години) и Бундесрат (69 места, назначавани от местните правителства за срок от 4 години). Партиите, представени в Бундестага, са Социалдемократическата партия на Германия (СДПГ), Христиандемократическият съюз (ХДС), Христиансоциалният съюз (ХСС), Зелените, Свободната демократическа партия (СвДП), Лявата партия. Централен орган на изпълнителната власт е федералното правителство, начело с федерален канцлер (Ангела Меркел, ХДС). Министрите се назначават от президента по предложение на канцлера. Съдебна власт: Германия е социална правова държава. Конституцията е върховният закон на страната. Федералният конституционен съд следи за спазването на основния закон. Всички останали държавни органи са длъжни да се подчиняват на неговите решения. Гарантирани са всички граждански и човешки права. Партийна система: многопартийна система. Избирателно право: всеобщо равно избирателно право за лица, навършили 18 години, за избори за местна власт гласуват лица, навършили 16 години.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!