Дружество по
финансова и застрахователна
математика

Ел. поща: perun-sprint@psp-ltd.com GSM номер: 0898-360-972 Английски


За дружеството
Събития
Курсове

За дружеството

Дружеството по финансова и застрахователна математика обединява професионалисти в сферата на финансите, застраховането, финансовата и застрахователната математика.

Събития

Дружеството организира конференции, докторантски училища и школи, конгреси, симпозиуми, летни училища и други събития с научна и образователна цел.

Курсове

Дружеството организира курсове за магистри, докторанти и професионалисти в сферата на финансовата и застрахователната математика.