Бахами

За страната

География
История
Икономика
Култура
Политика
Справочник
География
История
Икономика
Култура
Политическа система, право и управление
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Бахами -- География --

Столица: Насау
Официален език: английски
Валута: долар (BSD)
Площ : 13 878 кв км
Население: 330 000 (2009);
Бахамските острови, охициално Общност на Бахамите, е страна, която включва 29 острова и няколко хиляди по-малки рифове и скали. Разполажена е в Атлантическия океан, северно от Куба и Хаити.


Бахами -- История --

Първоначално населяван от араваките, народа тайно, Бахамите са първите острови, посетени от Колумб през 1492 година. Испанците обаче не солонизират островите. За първи път британски колонисти се установяват на остров Елетера. Бахамите стават британска колония през 1718 година. След войната за независимост на Северна Америка хиляди пробритански лоялисти и техни роби се преместват на Бахамите и развиват плантаторска икономика. Днес основната част от населението на Бахамите са потомци на освободени роби.
Бахамите получават вътрешно самоуправление през 1964 година. През 1973 година Бахамите стават напълно независима държава, но запазват членството си в Британската общност. Развиват се туризъм и офшорни финанси, но има проблеми със здравеопазването, образованието, трафика на наркотици инелегалната имиграция ат Хаити.

Бахами -- Икономика --

Финнасите са вторият по значимост сектор , осигуряващ 15% от БВП. Правителството окуражава чуждестранните инвестиции. Финансовата система се контролира от Централната банка на Бахамите и Комисията за ценни книжа. В банковата система доминират канадските банки.


Бахами -- Култура --

Традиционен занаят е правенето на кошници от палмови листа. На някои острови, населявани от имигранти от Хаити, се практикува вуду. Разпростарнени са фестивалите и регатите.

Бахами -- Политическа система, право и управление --

Бахамските острови са независима държава с парламентарна демокрация и две основни партии: Свободно национално движение и Прогресивна либерална партия.
Законодателната власт се упражнява от двукамарен парламент. Великобритания се представлява от генерал-губернатор. Съдебната власт се базипра на английското право.

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!