Алжир

За страната

География
История
Стопанство
Култура
Политика
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!
Алжир -- География --

Официално име: Алжирска народно-демократична република
Столица: Алжир
официален език: арабски и френски
Официална валута: динар (DA)
Религия: мюсюлмани (сунити) - 99.6 %, християни (католици) - 0.4 %
Население: 33,858,016
Територия: 2 381 740 км2
Релеф: Релефът на север е представен от две основни планински вериги - Бреговия (или Тел Атлас) и Сахарски Атлас, и междупланинските равнини. Най-високата точка в Алжир е вр. Тахат (3 003 м) в планината Ахагар. Територията на Сахара е заета от камениста пустиня - хамада и пясъчна пустиня - ерг.


Алжир -- История --

VIII в. пр. Хр. - източните части влизат в състава на Картаген; III-II в. пр. Хр. - самостоятелна държава - Нумидия; 106 г. пр. Хр. - царство Нумидия е завоювано от римляните; V в. - завладян от вандалите; VI в. - завладян от Византия; VII в. - арабски халифат, разпространява се ислямът; ХVI в. - крайбрежието е завзето от испанци; 1519 г. - турският пират Барбароса изгонва испанците и става васал на Османската империя; 1830 г. - завоюван от Франция; 1945 г. - антиколониалното въстание е потушено; 1954 г. - създава се фронт за национално освобождение. Начало на въоръжена борба; 20 септември 1962 г. - провъзгласяване на Алжирска народнодемократична република.

Алжир -- Стопанство --

Алжир е аграрна страна с развиваща се добивна промишленост. Водещ отрасъл - добив на нефт (около 40 млн. т.) и природен газ (143 млн. т.). Добива се желязна руда, фосфати и цветни метали. Обработваща промишленост - металургия, машиностроене, нефтопреработка, химическа и др. Земеделието е основен отрасъл на селското стопанство - зърнени култури, грозде, цитруси, маслини и фурми, производство на вино. Отглеждат се овце, кози, камили, едър рогат добитък. Течните горива са гръбнакът на икономиката на Алжир и съставляват 60% от бюджетните приходи, 30% от БВП и повече от 95% от експортните постъпления. Със своите 11,8 милиарда барела, страната заема четиринадесето място по количество на петролните резерви. . Страната разполага със седмите по значимост запаси от природен газ в света. След дълъг период на забрани и изкореняване на насажденията от лози, Алжир възобновява производството на червени вина. Пътната мрежа е концентрирана в северната част на страната, която е и най-гъсто населената. Страната разполага с по-слабо развит туристически сектор в сравнение със съседните страни.


Алжир -- Култура --

Културата на Алжир е силно повлияна от нейната история.Страната е дала на света много талантливи писатели, музиканти и певци.В страната се провеждат многобройни фестивали като Пан-африканският културен фестивал, Фестивалът на културите и цивилизациите на народите на пустинята, Фестивалът Тимгад и др.В Алжир, както и в другите арабски страни, религията заема изключително важно място в живота на населението. Бракът там се взима изключително насериозно и е смятан за акт на зрялост.Мъжете и жените са свободни да избират с кого да продължат живота си, тъй като сватбата е израз на любовта. Семействата не жалят средства при подготовката,което е въпрос на чест за тях.Традициите в Алжир не се отличават много от останалите страни в арабският свят,имайки се в предвид, че религията е тази, която ги свързва.


Алжир -- държавно устройство --

Страната е република. Глава на държавата е президент, а глава на правителството - премиер-министър. Висш законодателен орган на властта е двупалатен парламент (Национално събрание). Долната палата на парламента е от 380 депутата, избрани за срок от 5 години. Националното събрание формира горна палата - сенат (144 депутата, избирани за срок от 6 години).

За контакти
www.psp-ltd.com
Езици
Английски
Търси в Интернет
Google
Рекламирайте тук
Вижте нашите
рекламни тарифи!